Samfunnsansvar

Å vise samfunnsansvar handler om å ta ansvar for at fremtidige generasjoner får like muligheter som vi har i dag. Det er et ansvar vi alle deler. Selskaper som vil lykkes på veien mot nullutslippssamfunnet, må både drive lønnsomt og levere bærekraftige løsninger. Vi må jobbe  strukturert for å bygge bærekraft inn i systemer i alle virksomheter i organisasjonen, gjennom hele verdikjeden.

Næringen vår står i særklasse når det kommer til klimagassutslipp og energiforbruk. Bransjen er storforbruker av naturressurser, produserer mye avfall og i tillegg påvirker deler av vår virksomhet biologisk mangfold. Solid skal derfor jobbe aktivt for å redusere vårt fotavtrykk og vi ønsker å gå foran som et godt eksempel, ta samfunnsansvar og vise at bærekraftig utvikling er både lønnsomt og mulig.

Å ta samfunnsansvar betyr at vi aktivt skal jobbe mot å etterlate planeten i samme eller forbedret tilstand, enn da vi selv fikk den. 

Sammen tar vi samfunnsansvar

I Solid jobber vi med samfunnsansvar på mange områder. Nedenfor kan du lese nyhetssaker, artikler om aktører vi samarbeider med eller historier om noen av våre ansatte.