Bærekraftrapport 2022

2023-04-04
Det er med stolthet og ikke så rent lite ærefrykt vi presenterer den første bærekraftrapporten for Solid. Dette er et viktig skritt i vår satsing på å bli en mer bærekraftig bedrift, og vi er stolte av det omfattende arbeidet så mange ansatte har jobbet sammen om, for å utarbeide denne rapporten.

Rapporten gir en oversikt over vår nåværende situasjon når det gjelder alle tre hovedområdene innenfor bærekraft. Vi er overbevist om at åpenhet og ærlighet er viktige elementer når det gjelder rapportering, og vi håper at denne rapporten vil gi våre ansatte og noen av våre interessenter en god forståelse av hvordan vi jobber med vårt samfunnsansvar.

- Jeg ønsker også å takke alle som har bidratt til å utarbeide denne rapporten. Uten deres innsats og engasjement ville vi ikke kunne presentere en så omfattende og grundig rapport. Vi setter stor pris på alle som har engasjert seg. Nå vil vi fortsette å jobbe sammen for å gjøre vårt selskap enda mer bærekraftig i fremtiden, avslutter Bærekraftsansvarlig Stine Ferguson.