Sosialt engasjement

Solid Gruppen støtter en rekke gode formål og aktører i Nedre Glomma-regionen. Vi er en Fredrikstad-bedrift, men også sterkt involvert i hele nedre Østfold-regionen. 

Vårt samfunnsengasjement involverer både idrett, kultur og foreninger på barne- og breddenivå, samt et par utvalgte toppidrettsaktører og ideelle organisasjoner. Felles for alt vi involverer oss i, er at det skal komme utøverne, medlemmene eller brukerne til gode og at støtten brukes der den er tiltenkt.

Vi er også stolte av å ha mange ansatte som er ildsjeler i sitt eget lokalsamfunn. De som rekker opp hånda og tar ansvar. Som stiller opp. Dette er lagledere, trenere, styreverv, organisatorer og mye mer.

Aktuelt fra Samfunnsansvar

Her kan du lese aktuelle saker om hva Solid Gruppen og våre ansatte gjør innenfor områdene samfunnsansvar og bærekraft. 

youtube_video_preview

Med hjerte for Fredrikstad og lokalsamfunnet

Solid Gruppen har en rik historie som strekker seg tilbake til 1975.  Eierne våre er alle Fredrikstad-patrioter på sin hals, men vi har også mange ansatte fra den andre byen, fra Råde, Moss, Våler, Hvaler, Skiptvet, Oslo, Lillestrøm og mange andre steder. 

Som et større selskap i lokal målestokk og med bredt nedslagsfelt, sponser vi derfor også flere idrettslag i nabobyene våre, i tillegg til ideelle organisasjoner, foreninger og ildsjeler som gjør hverdagen bedre for de rundt seg.

Slik jobber vi med sosialt engasjement i Solid

Solid er et konsern med over 400 ansatte. Vi er stolte av alle ildsjelene som jobber hos oss, og som bidrar på frivillig basis i idretten, foreningslivet, frivilligheten og styre og stell. 

Utover de større aktørene vi støtter i form av flaggskipene i byene, setter vi også av en pott hvert år som fordeles til de hjertesakene våre ansatte brenner for.

Vi prioriterer derfor ikke støtte til så mange av alle de eksterne søknadene vi får, men vurderer fra sak til sak om det er et tiltak vi mener vi bør være med på. 

Kriterier og søknadsskjema

Solid støtter lag, organisasjoner og arrangementer innen idrett og kultur. Gjennom sponsing ønsker Solid å være en positiv bidragsyter til lokalsamfunnet. Vår målsetning med sponsing er å løfte frem aktiviteter og tiltak hvor vi når mange mennesker innen kultur, idrett, eller miljø, og hvor det er lokale initiativ og drivkrefter. Gjennom å sponse tiltak for dagens barn og unge kan vi bidra til ett rikere lokalmiljø i vårt virksomhetsområde. 

Søknader om sponsing behandles 2 ganger i året med fristene 1. mars og 1. september. Søknadene behandles samlet kort tid etter at datofristen utløper.   

All vår sponsing skal tilfredsstille følgende kriterier:

 • Tiltak for barn, ungdom, eldre eller de som «faller utenfor»
 • Aktiviteter hvor vi når mange mennesker
 • Lokale initiativ og drivkrefter
 • Aktiviteter hvor «alle får være med»
 • Tiltak som gir ett bredere tilbud til folk i nærområdet
 • Søkeren må ha lokal forankring
 • Alle felt i søknadsskjemaet må være utfylt

Vi sponser ikke:

 • Store bistandsorganisasjoner
 • Russearrangement / russerelatert
 • Private reiser
 • Politiske virksomheter og tiltak
 • Profesjonelle virksomheter og tiltak
 • Vi gir ikke støtte til utgivelser av musikk, litteratur og film og gir ikke direkte bidrag til bygging av idrettsanlegg, kulturbygg, naturstier o.l.
 • Andre aktiviteter vi ikke ønsker å identifisere oss med

Oppfyller ditt prosjekt våre kriterier ønsker vi din søknad via skjemaet under. Søknaden må inneholde:

 • Bakgrunnsinformasjon om den/de som søker
 • Informasjon om hvordan sak/organisasjon knyttes opp imot kriterier for sponsing.
 • Hvilken kostnad sponsoratet/støtten har.

Søknadsskjema for sponsorstøtte

Søknadstekst med beskrivelse av tiltaket og begrunnelse for sponsorsøknaden