Kirkens Bymisjon ved Øyvind som jobber i kafeen. Foto: Kirkens BymisjonKirkens Bymisjon ved Øyvind som jobber i kafeen. Foto: Kirkens Bymisjon

Solid Gruppen støtter Bymisjonens matutdeling i førjulstiden

De siste årene har Solid loddet ut gavekort på restauranter i førjulstiden for å spre litt glede og engasjement. Dette er vel og bra, men i år er realiteten for mange småbarnsfamilier og enslige foreldre at pengene ikke strekker til. Vi har derfor valgt å støtte Kirkens Bymisjon øremerket matservering og matutdeling.

Det er utfordrende tider for mange personer og barnefamilier inn mot jul, nyttår og vinteren. Renteøkninger, økte priser på mat, strøm og drivstoff har resultert i at flere enn vanlig har behov for en håndsrekning.

Fredrikstad er intet unntak, og vi synes det er en fin måte å utvise lokalt samfunnsansvar gjennom å støtte Kirkens Bymisjon. De har registrert en dobling av henvendelser om hjelp til mat og til dels også klær og julegaver.

Solid Gruppen støtter konkret Kirkens Bymisjons nye satsing på organisert matutdeling i utvidet omfang i desember og januar,  samt gratis gjestebud og juleaften med mat og fellesskap på Café Britannia.

Cafe Britannia er Kirkens Bymisjon sitt serveringssted. Foto: Tove ArntzenCafe Britannia er Kirkens Bymisjon sitt serveringssted. Foto: Tove Arntzen

Vi har også tidligere støttet Bymisjonen og tilsvarende organisasjoner ved ulike anledninger, og vet at pengene de får blir forvaltet på en god måte.