solid

Grønne investeringer

Omstillingen til en lavutslipps-økonomi vil kreve store teknologiskift og investeringer over de kommende tiårene. For at vi som samfunn skal få til denne grønne omstillingen på en god måte, må det legges til rette for at klimavennlige forretningsmodeller, teknologier og selskaper lykkes. 

Solid ønsker å være med i utviklingen og vurderer fortløpende nye investeringer i selskap som fremmer grønn innovasjon og teknologi for økt konkurranseevne, og som kan bidra til å skape nye arbeidsplasser.

Åpenhet om investeringene

I Solid så er åpenhet en av våre viktigste verdier og noe vil tilstreber å etterleve på alle nivåer i organisasjonen. Dette gjelder også hvilke investeringer vi gjør, og nedenfor kan du lese mer om hvilke selskaper vi er engasjert i og bakgrunnen for valgene vi har gjort.

LCA.no

Pionèr innen miljødokumentasjon

Et klimagassregnskap gir en oversikt over mengden klimagasser som slippes ut i atmosfæren som følge av menneskelig aktivitet. Solid har tro på en faktabasert tilnærming til utslippskutt og vi har tro på at klimagassregnskap kan bidra til å identifisere hvilke aktiviteter som bidrar mest til utslippene, og kan være et verktøy for å sette inn tiltak for å redusere utslippene. Derfor bestemte vi oss i 2021 for å investere i LCA.no AS.

LCA.no ble etablert i 2016 og er en Fredrikstad-basert leverandør av verktøy og tjenester for miljødokumentasjon og innovasjon. Verktøyene benytter forskningsbaserte data og følger internasjonale standarder for å sikre best mulig kvalitet. En slik tilnærming gjør at verktøyene har en høy faglig kvalitet samtidig som det gjør utviklingen av miljødokumentasjon og analyser effektivt og ressursbesparende.  

AUTOBOLIG

Smarthus fra Autobolig gjør hverdagen enklere

I 2017 ble Solid medeier i Autobolig som tilbyr automasjonsløsninger til bolig og bygg. Deres tilnærming er å se bygget som en helhet - og de jobber tverrfaglig. Ved å samle alle tekniske systemer under ett, får man bygg som er komfortable, sikre og energismarte!

Et av Autoboligs fokusprodukter er det som kalles energismarte bygg og boliger. Energismart betyr lavest mulig forbruk og smart utnyttelse av energi. Det gir óg selvfølgelig en svært god energiøkonomi! 

Har du noen spennende muligheter

Vi er åpne for nye engasjementer og ønsker gjerne å komme i kontakt med deg som har produkter eller tjenester du mener passer inn blant våre grønne investeringer.

Kontakt utviklingssjef Kim A. Johansen for mer informasjon.