Stig Lundh jobber med kalkyle og prosjektutvikling i Solid Entreprenør og på fritiden bruker han mye tid på biene sine og honningproduksjonStig Lundh jobber med kalkyle og prosjektutvikling i Solid Entreprenør og på fritiden bruker han mye tid på biene sine og honningproduksjon

Solids ildsjeler - Stig Lundh og biene hans er livsviktige for at livet på jorda går sin gang

Stig Lundh er en kunnskapsrik person som alltid har en god historie på lur. Han jobber med kalkyle og prosjektutvikling i Solid Entreprenør, men på fritiden er det bier og honningproduksjon som er en av de store hobbyene. Og nettopp biene og deres rolle i naturen er så viktig at det er helt naturlig å fortelle historien om Stig og biene.

Stig jobber som nevnt med kalkyle og prosjektutvikling i Solid Entreprenør. Han har faktisk ansattnummer 6 i Solid og kjørte den gang lønninger. I følge ham selv har han gjort omtrent alt på bruket utenom å kjøre lønninger. Med årenes løp har han vært involvert også i andre bedrifter og var blant annet med å starte opp det suksessfulle mikrobryggeriet Nøisom i 2012.

På fritiden så er det hytte, bier og båt som gjelder. Og når det gjelder biene så driver Stig Bymarka Biegård sammen med kollega Jørgen Karlsen. Støtt dem gjerne ved å kjøpe et glass eller to med nydelig, lokalprodusert honning.

Jørgen Karlsen og Stig Lundh er birøkter-kolleger og gode kompiserJørgen Karlsen og Stig Lundh er birøkter-kolleger og gode kompiser

Blomster, bier og deres rolle i økosystemet vårt?

Biene er egentlig ganske kompliserte samfunn med sitt eget hierarki. De har forskjellige arbeidsoppgaver gjennom sin korte livssyklus, og her forklarer Stig litt nærmere.

- Biene klekkes i en celle og den første arbeidsoppgaven er å rydde i eget bo og rensa cella si. Deretter er oppgaven å mate neste generasjon som er på vei. Dette er da husbie-delen av jobben. Deretter blir det mer varierte oppgaver, forteller Stig.

LES OGSÅ: Solids ildsjeler - Pål er den første som hopper når noen sier hopp

Noen blir vaktbier og andre blir transportbier. Den siste jobben de gjør er å dra ut for å hente nektar. Arbeidsoppgavene er ikke nødvendigvis faste, de kan bli omdirigert ved behov. Det som skjer hver morgen er at biene våkner og skal ut å finne honning. Da sender de ut speidere som ser om de finner noe attraktivt. Om det er tilfelle så drar de tilbake og forteller hva og hvor ved hjelp av en dans. Deretter sendes det ut et lag for å sjekke at infoen er korrekt, og om det er tilfelle så blir dette trekkstedet for dagen. En vanlig arbeiderbie lever gjerne 35 dager, så disse har et hardt og intensivt liv. Unntaket er vinterbiene som har som oppdrag å hjelpe dronninga gjennom vinteren.

Det er bare bier som er hjemmehørende i kuben som slipper inn, og det sørger vaktlaget for. Biene kjennes igjen på lukten. Dersom lasten til fremmede derimot har høy verdi så kan de slippe inn.

Ekstremt viktig oppgave i naturen

Biene er en særdeles viktig pollinatør i naturen vår. Og det som er litt spesielt er at vi kan velge hva de skal pollinere, dersom man vil kan man styre dette dag for dag. For eksempel hjelper vi bønder til å pollinere visse type vekster, f.eks epler og bringebær. Basert på areal som skal pollineres så regner vi ut hvor mange bier vi trenger til jobben.

LES OGSÅ: Solids ildsjeler - Bærekraftslederen Stine retter fokus mot plast i havet

Dersom biene forsvinner så sulter vi i hjel. Alle pollinerende vekster (humler og bier er de to største) trenger disse. Uten pollinatorene vil vekster dø ut, noe vi allerede ser er en utfordring i dagens urbane samfunn. Vi bygger ned, gresset klippes kort osv, men heldigvis har det vært mer fokus på bievennlige vekster de siste årene. Blant annet har det vært en kamp mot Statens veivesen for å redusere kantslåtten. Noen steder har reduksjonen vært merkbar, noe som er veldig bra.

En bikube kan samle sammen 25-40 kg honning hvert år. Birøkterens oppgave er å sørge for at biene har gode arbeidsforhold, har det de trenger og ikke sykdom får utviklet seg.

Slyngerommet, hvor vi behandler honninga er hjemme hos meg, mens bikubene er rundt omkring. Vi har flere bigårder, en bigård er en lokasjon hvor vi har en avtale om å være og denne er meldt inn til mattilsynet. Grunnen til at mattilsynet er involvert er for å hindre smitte, da sykdom i en bigård fort kan smitte over til hverandre. Det er heldigvis få smitteutbrudd, og det er fordi folk går på kurs og lærer seg hvordan bisamfunnet fungerer.

Hva var bakgrunnen for at du fattet interessen og fikk dette som hobby?

- Det var kanskje en form for kjedsomhet samtidig som bier noe jeg aldri hadde drevet med før. I tillegg synes jeg det er fascinerende, viktig og ikke minst lærerikt. Gjennom året så er det stadig treff og møter vi er på for å utveksle kunnskap og erfaringer. Jeg er også aktiv i Fredrikstad Birøkterlag, som igjen ligger innunder Østfold Birøkterlag, og her er det stadig vekk ting som arrangeres, forteller Stig.

LES OGSÅ: Solids ildsjeler - Regionsjefen Esben er båtfører på Horn Stayer på fritiden

Tips til andre som vil engasjere seg mer i lokalsamfunnet sitt

Vi spør alltid ildsjelene våre hvilke tips de har til andre som har lyst til å engasjere seg i frivilligheten eller på ulike aktiviteter, men som ikke helt vet hvordan man går frem. Her har Stig har flere gode tips på lur.

- Konkret med birøkt så anbefaler jeg på det sterkeste å melde seg på nybegynnerkurs for å teste det ut. Dette er en forutsetning for å lykkes, samt å få en fadder fra klubben som hjelper til med å komme i gang. De som har vært med i klubben i lengre tid er veldig rause og flinke til å dele kunnskapen sin. Birøkting behøver ikke å være dyrt, men det blir som med hobbyer flest at man ofte tøyer strikken lenger og lenger. Litt inntekter er en gulrot for mange, men diverse investering i utstyr over tid er en nødvendighet.

Og når det kommer til å støtte oppunder naturen og miljøet gjennom birøkterne så har Stig en oppfordring som ikke bør være en umulighet å etterkomme.

- Folk flest kunne vært flinkere til å støtte lokale birøktere. Vi produserer i dag mer honning enn vi får solgt, men har alltid mulighet til å levere honning til andre oppkjøpere, avslutter Stig Lundh.