solid
Fornøyd og sertifisert gjeng: Fra venstre Tom Rohde-Moe (Avdelingsleder), Kathrine Johansen (Kvalitetsleder) og Ronny Helstad (HMS-leder) i Solid EntreprenørFornøyd og sertifisert gjeng: Fra venstre Tom Rohde-Moe (Avdelingsleder), Kathrine Johansen (Kvalitetsleder) og Ronny Helstad (HMS-leder) i Solid Entreprenør

Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet i Solid

Solid er opptatt av å ta sitt samfunnsansvar og hensynta de parter som blir direkte påvirket av vårt virke.

Vi vet hvilken bransje vi tilhører, og hvordan dette belaster nærmiljøene vi jobber. Som utbygger og totalentreprenør ønsker vi å ta vårt ansvar. 

Godt kvalitetsarbeid for oss er å sikre at alle krav, både interne og eksterne, blir etterlevd og at vi kontinuerlig jobber for å forbedre våre prestasjoner. God samhandling og kommunikasjon mellom alle parter gir oss muligheter for utvikling, verdiskapning og forbedring. 

Etterlevelse av disse punktene har til hensikt å føre til økt fortjeneste, kundetilfredshet og lojalitet, samt bidrar til at vi blir en foretrukken samarbeidspartner for alle våre tjenester.

Slik jobber vi med Kvalitet

I Solid har vi selskaper som utfører byggeprosessen fra A-Å. Vi gjør både bolig- og næringsutvikling, har totalentreprenører innen nybygg og ROT-markedet, samt eiendomsforvaltning. Felles for alle parter er fokuset på kvalitet. 

Resultatet av å levere på kvalitet i alle ledd betyr fornøyde ansatte og kunder, men hva betyr det egentlig å ha fokus på kvalitet?

Godt kvalitetsarbeid for oss er å sikre at alle krav, både interne og eksterne, blir etterlevd og at vi kontinuerlig jobber for å forbedre våre prestasjoner. For å møte alle krav, både interne og eksterne, jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre prestasjoner. Ved å evaluere og lære, skal vi motivere og engasjere medarbeiderne til å jobbe smartere med å redusere feil. Vi registrerer feil og lærer av dem, både i prosess og i utførelse.

LES OGSÅ: Solid Entreprenør er ISO-sertifisert etter 9001 og 14001

God samhandling og åpen kommunikasjon gir oss muligheter for utvikling, verdiskapning og forbedring. Dette mener vi gir økt fortjeneste, økt kundetilfredshet og bidrar til å nå målet om å være en foretrukken samarbeidspartner for alle våre tjenester.

Solid Entreprenør sertifisert i verdens mest anerkjente system for miljø- og kvalitetsstyring


- Det er kundene som betaler regningene våre, og det at vi er fremoverlente og jobber strukturert og effektivt gir fornøyde kunder og gode sluttresultat. Vi er overbevist om at arbeidet bak ISO-sertifiseringene vil bidra til enda bedre resultater på mange områder. 

Eksempelvis økt effektivitet gjennom smartere jobbing, færre feil og mangler gjennom bedre styringsrutiner og mindre fotavtrykk ved reduksjon i avfallsmengde og energiforbruk. Med disse forutsetningene til grunn har vi stor tro på at vi får både enda mer motiverte og engasjerte ansatte, samt både økt kundetilfredshet og hyppigere gjenkjøp av byggherrene vi jobber med, sier avdelingssjef Tom Rohde Moe i Solid Entreprenør. 

Slik jobber vi med HMS

"Vi skal gjennom å følge lover og forskrifter arbeide for at ingen alvorlige ulykker skal skje i vår virksomhet. Våre ansatte skal ha et godt og forsvarlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Vi skal være blant de ledende i bransjen når det gjelder å sikre at vår virksomhet ikke forurenser internt eller eksternt og for øvrig ha minst mulig negativ påvirkning på miljø"

Vår visjon om null skader på mennesker, miljø og samfunn er grunnleggende for hele Solids virksomhet. På alle områder i vår organisasjon må vi fokusere på å jobbe målbevisst og systematiske for å forbygge negative effekter.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal være en integrert del av Solids forretningsdrift. Visjonen om null skader gjelder alle, og gjelder uansett hvor i organisasjonen vi jobber.

Dette forplikter oss til å planlegge alle våre arbeidsoppgaver slik at vi unngår skader, dette kan oppnås ved at alle engasjerer seg og tar ansvar i det daglige HMS-arbeidet. 

Kan ikke oppgaven løses på en sikker måte skal den heller ikke gjennomføres. 

Vi arbeider derfor målbevisst med:

  • å skape trygge, sunne og attraktive arbeidsplasser og styre risiko i samsvar med dette
  • å vurdere virkningen på miljøet og minimere mulige negative effekter som vår produksjon kan ha på ytre miljø-lokalt og globalt
  • kontinuerlig å forbedre systemer for HMS, samt prosesser og resultater for å skape sikre arbeidsplasser
  • å sørge for at aspekter innen HMS blir tatt med i betraktning når nye produkter, prosesser og byggemetoder vurderes
  • å velge leverandører som følger vår visjon og krav til HMS
  • å sørge for at kundene føler seg trygge når de kjøpe leveranser fra Solid, både med hensyn til opprinnelse og kvalitet, men også deres innvirkning på mennesker og miljø
  • å gi informasjon om HMS på en åpen, pålitelig måte og opprettholde en aktiv dialog med våre interessenter i ulike saker som angår HMS

KHMS-avdelingen er ansvarlig for å utarbeide mål og aktivitetsplaner, etabler systemer og kontrollrutiner, samt gjennomføre tiltak og rapportere om aktiviteter innen HMS. Alle avdelinger skal inkluderes og involveres. Som et minimum skal vi etterleve lov og forskrift, lokale reguleringer og eventuelle egne standarder. Alle ansatte innleide og leverandører skal bevisstgjøres om sitt HMS-ansvar og engasjeres i HMS-aktiviteter på arbeidsplassen.