Ensjøparken

203 selveierleiligheter, sentralt på Ensjø • Oppstart gravearbeider er estimert til ca 1. februar

 • Grave- og spuntearbeid og transport

  Grave- og spuntearbeid og transport  vil pågå i tidsrommet 07:00 til  19:00 i hverdager og mellom 08:00 til 15:00 på lørdager

 • Byggeplass vil bli sikret med gjerder og porter.

  Vi minner om at vi vil gjøre vårt for å sikre byggeplassen på best mulig måte, men vi henstiller spesielt foreldre med mindreårige barn: 

   - Hold barna vekk fra byggeplassen 

  - Vær oppmerksom på anleggstrafikk til og fra
    byggeplassen 

  - Alle henvendelser på byggeplass skal skje i kontorrigg,
   ikke gå inn på byggeplassen 

Siste nytt fra byggeplassen

Ingen artikler er lagt inn

Kontaktinformasjon

Entreprenør: Solid Entreprenør AS

Prosjektleder, David Ingvorsen

ensjoparken@solid.no

Byggherre: Profier

Trond Gran, Trond.Gran@Profier.no

Megler: EIE Nybygg AS

Salgskoordinator, Marte Skjæret, msk@eie.mo