Pigging av elementer i grunnen - 15.06.2023


Kjære naboer av Ensjøparken,


Vi ønsker å informere dere om at det vil foregå pigging av elementer i grunnen i morgen i omtrent to timer, fra ca. klokken 09:00 til 11:00. Dette er estimerte tidspunkt, så aktiviteten kan pågå utenfor dette tidsrommet, men ønsker vi å gi dere en tidsramme å forholde dere til. Vær oppmerksom på at denne aktiviteten vil medføre økt støynivå i området.

 

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre, og vi vil gjøre vårt beste for å minimere støy og forstyrrelser så mye som mulig. Vi setter pris på deres forståelse og tålmodighet.

 

Ta gjerne kontakt dersom dere har noen spørsmål eller bekymringer. 

 

Med vennlig hilsen,

Solid Entreprenør