Ensjøparken - Informasjonsskriv uke 18

Kjære alle sammen,
Vi ønsker å informere dere om noen viktige hendelser og aktiviteter som vil finne sted i uke 18.

Grunnarbeider
Vi starter opp med rørspunt-arbeid tirsdag 02.05, og dette vil pågå i omtrent to uker. Naboene til Ensjøparken kan forvente et lavere støynivå enn hovedspunten som har pågått frem til nå. I tillegg vil det pågå gravearbeider med uttransport av masser.


Boligbrakker
Boligbrakkene er på plass og det arbeides nå med å ferdigstille disse.


Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi vil gjøre vårt beste for å svare på alle spørsmål og løse eventuelle problemer så raskt som mulig.


Med vennlig hilsen,
Solid Entreprenør