solid

Ensjøparken - Nyhetsbrev uke 23 2023

Kjære naboer av Ensjøparken,

Vi ønsker å oppdatere dere om de viktige hendelsene og aktivitetene som vil finne sted i løpet av uke 23.


Grunnarbeider

Vi fortsetter med utgravingen på tomten, og arbeidet vil nå bevege seg mot felt C og D. Det utførte spuntarbeidet vil bli ferdigstilt med oppstramming førstkommende mandag. Pæleborringen vil også fortsette som planlagt.


For øvrig pågår arbeidene som normalt, og det er ingen nye oppdateringer å dele.


Hvis dere har noen spørsmål, nøl ikke med å ta kontakt med oss. Vi vil gjøre vårt beste for å svare på alle spørsmål og løse eventuelle problemer så raskt som mulig.


Med vennlig hilsen,
Solid Entreprenør