solid

Ensjøparken - Informasjonsskriv uke 12

Hei alle sammen,

Først og fremst har vi gleden av å informere om at vi har mottatt igangsettingstillatelse for prosjektet. I den forbindelse ønsker vi å sende ut litt informasjon angående oppstart og fremdrift på Ensjøparken de kommende ukene.

Under finner dere en foreløpig fremdriftsplan for de neste 8 ukene. Som dere ser vil dette innebære noe støyende arbeider som spunt, pele- og piggearbeider. Grave- og spuntarbeider og transport vil hovedsakelig pågå i tidsrommet 07.00 til 19.00 på hverdager. Det kan også forekomme grunnarbeid mellom 08.00 til 15.00 på lørdager. Vi vil gjøre vårt beste for at ulempene skal bli minst mulig, men ber om forståelse for at noe kan forekomme i byggeperioden.

Oppstart av arbeid

Oppstart av de fysiske arbeidene med graving og forberedelse av spunt vil være mandag uke 13. I forkant av dette vil det være aktivitet på tomten i form av tilrigging og klargjøring av maskiner. Dette vil foregå i uke 12.   

Påsken

Vi vil forsøke å begrense arbeider på byggeplassen i påsken så langt det lar seg gjøre. Ved behov kan det forekomme noe grave- og spuntarbeider. Dette gjelder ikke røde dager, som selvfølgelig ikke vil bli berørt.

Vi ser frem til å samarbeide med dere alle og å fullføre dette spennende prosjektet til alles tilfredshet.

Med vennlig hilsen,

Solid Entreprenør