Naboinformasjon 17.02.2023 - Ensjøparken

INFORMASJON OM BYGGE- OG ANLEGGSSTØY

GNR/BNR: 129/18 GLADENGVEIEN 8, 0661 OSLO Ensjøparken

Antatt ferdigstillelsesdato av byggeprosjektet 01.06.2025

Informasjon om bygge- og anleggsstøy
Det søkes denne uken om igangsettelsestillatelse på prosjekt Ensjøparken. Ved normal saksgang vil denne søknaden ha en behandlingstid hos plan og bygningsetaten på ca. 3-5 uker. Vi antar at vi vil ha en oppstart av byggearbeidene ved uke 10/23.

Fremdrift / Støy
Arbeidene som omfatter spunt, vil være spesielt støyende og til sjenanse for omkringliggende naboer. Av reduserende tiltak vil det bli oppmontert en lydabsorberende duk på gjerdet opp mot Stålverkskroken Barnehage. Det vil i tillegg i samarbeid med Stålverkskroken Barnehage etableres en times hviletid to ganger pr.dag under perioden for utførelse av spuntarbeider.

Vi vil ikke drive støyende spunt arbeider i helgene eller på helligdager.

Vedlagt ligger antatt fremdrift på spunt, grav og pelearbeider.

Grunnet usikre forhold i grunn på byggetomten vil tidsintervallene på aktivitetene kun være antatte.

Spuntarbeider: Impulsiv støy er kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund.

Gravearbeider: Massetransport ved bruk av vanlige lastebiler.

Stålkjernepeler: Setting av stålkjernepeler vil skje nede i byggegropen og derfor vil støyen blir redusert noe.

Det skal utføres støyende arbeider i perioden 06.03.2023 til 02.08.2023 i tidsintervallene kl. 07:00-19:00.

Eksempel på sterkt støyende arbeid kan være: maskinell banking, spunting, pigging, peling, bruk av presslufthammer/-bor, metallstøt, håndtering av steinmasser, saging i stein, betong m.m. og arbeider nærmere enn 50 m fra bygning med støyfølsom bruk. Arbeidsoperasjoner som genererer impulsiv støy regnes som sterkt støyende.

Støy og rystelsesmålinger:
Det er planlagt å montere støymålinger i forbindelse med arbeidene. Stålverkskroken Barnehage og de omkringliggende sameiene vil bli kontaktet i fob med befaringer i fellesarealer og enkelte leiligheter. Omfanget av befaringene vil bli prosjektert av akustiker (RIA)

Regelverk:
Oslo kommune har på prosjekt Ensjøparken gitt dispensasjon fra bestemmelsene om bygge- og anleggsstøy i forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune. Dispensasjon er gitt på bakgrunn av at arbeidene er av kortvarig varighet. 

Du kan kontakte Helseetaten på tlf. 2180 2180 om du har spørsmål til regelverket eller dispensasjonen som er gitt. Dispensasjonsvedtaket og dokumenter knyttet til søknaden kan hentes fra kommunens e-Innsyn.

Vi vil holde dere oppdatert om endringer i arbeidstid eller liknende på følgende måter:

• Prosjektets internettside: http://ensjoparken.solid.no/

Prosjektleder Solid Entreprenør:  David Ingvorsen
E-post: david.ingvorsen@solid.no
Tel.: 90038952

Anleggsleder Solid Entreprenør:
Ola Nygård
ola.nygard@solid.no
Tel.: 91673684

Byggherre / Tiltakshaver
Gladengveien 8 Utvikling as

Prosjektleder Tone Lindemark
E-post: Tone.Lindemark@profier.no

Gjennomfører Trond Gran
E-post: trond.gran@profier.no