Nyhetsbrev uke 34 2023


Kjære naboer av Ensjøparken,

Vi ønsker å informere dere om viktige hendelser og aktiviteter som vil finne sted i løpet av uke 34.


Betongarbeider
I kommende uke vil vi gjennomføre et nytt storstøp. Dette vil foregå på torsdag den 24. august 2023, med arbeidsstart kl. 07.00. For å forberede oss til støpingen, vil riggingen starte kl. 06.30. Vi er bevisste på at dette er en tidlig start, men et storstøp er en viktig og tidskrevende prosess som nødvendiggjør en tidlig oppstart.

Vi har valgt å halvere mengden betong som støpes denne gangen for å forkorte prosessen. Selv om det også denne gangen kan bli nødvendig med pussing av betong utenfor vanlige arbeidstider, vil vi avslutte arbeidet så snart det er praktisk mulig, og tidligere enn ved forrige støp.

Vi setter stor pris på deres samarbeid i forbindelse med dette og takker for deres tålmodighet.


Kranmontasje
I løpet av uke 34 vil vi montere den andre tårnkranen på byggeplassen. Montasjearbeidene vil pågå fra mandag til onsdag, med rigging på mandag.


Rystelsesmålere
Som tidligere varslet, har vi montert rystelsesmålere på nabobyggene rundt Ensjøparken før vi startet grave-, spunt- og pelearbeidene. Nå nærmer vi oss slutten av disse arbeidene, og alle rystelsesmålere vil bli demontert i løpet av 2-3 uker. Det skal ikke utføres sprenge, spunt eller pelearbeider videre i prosjektet. Forcit, som har overvåket rystelsesmålere, har gitt tilbakemelding om at det har vært lite rystelser i forbindelse med grunnarbeidene på Ensjøparken og vi mener det ikke er nødvendig med videre målinger.

 

Hvis dere skulle ha noen spørsmål, nøl ikke med å ta kontakt med oss. Vi står klare til å svare på spørsmål og løse eventuelle utfordringer så raskt som mulig.

 

Med vennlig hilsen,

Solid Entreprenør