Nyhetsbrev uke 45 2023


Kjære naboer av Ensjøparken,

Vi ønsker å holde deg oppdatert om kommende hendelser og aktiviteter som angår ditt område.

Betongstøping
Dekkestøpingen vil finne sted førstkommende mandag i uke 45. Det kan bli behov for pussing av betongen utover kvelden, men vi vil gjøre vårt beste for å avslutte så tidlig som mulig om dette blir tilfellet.

Gravearbeider mellom Stålverkskroken 3 og 4 i uke 46-47
I uke 46 vil vi gjennomføre gravearbeider mellom Stålverkskroken 3 og Stålverkskroken 4 som en del av vårt pågående prosjekt. Dette vil ha innvirkning på fremkommeligheten for både myke og harde trafikanter. Vi vil sende mer detaljert informasjon om gravingen til beboere og sameiestyrer i de berørte sameiene i løpet av uke 45, slik at dere kan være best mulig forberedt på eventuelle endringer. Arbeidene vil starte i uke 46 og fortsette inn i første del av uke 47.

 

Resten av uken vil produksjonen gå som vanlig, og det er ingen ekstra oppdateringer å dele med dere.

 

Takk for deres oppmerksomhet, og vi ønsker dere alle en riktig god helg når den tid kommer!

 

Med vennlig hilsen,

Solid Entreprenør