Informasjonsbrev 08.03.2023

Hei alle sammen!

 

Vi vil med dette informere dere om at det vil foregå mindre gravearbeider på tomten de kommende dagene. Disse arbeidene er en del av rivearbeidene, og er ikke relatert til igangsettingstillatelsen.

 

Vi vil forsøke å minimere eventuelle forstyrrelser for naboer og beboere i området så langt det lar seg gjøre.

 

Til slutt vil vi takke dere for forståelsen og ser frem til et godt samarbeid i tiden som kommer!

 

Med vennlig hilsen,

 

Solid Entreprenør