Ensjøparken - Informasjonsbrev uke 19

Kjære alle sammen,
Vi ønsker å informere dere om noen viktige hendelser og aktiviteter som vil finne sted i uke 19.

Grunnarbeider

Når det gjelder grunnarbeidene, vil vi fortsette med pæleborring i uke 19. Vi ønsker å forsikre dere om at vi ikke forventer at støynivået vil bli mer omfattende enn det dere har opplevd i løpet av uke 18. Videre vil de pågående gravearbeidene med uttransport av masser fortsette i samme periode.


Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi vil gjøre vårt beste for å svare på alle spørsmål og løse eventuelle problemer så raskt som mulig.


Informasjonsbrevet er også tilgjengelig på prosjektets nettside her.


Med vennlig hilsen,

Solid Entreprenør