Boligutvikleren Solid Prosjekt skifter navn til Solid Eiendom

2023-03-15
Bolig- og næringsutvikling utgjør en viktig del av Solid Gruppen og tidligere i år ble det kjent at Solid Prosjekt og Solid Eiendom slås sammen. Selskapene har henholdsvis boligutvikling og næringsutvikling som kjerneområder, men med et stadig økende samarbeid de siste årene ble en sammenslåing en naturlig prosess. Det nye selskapsnavnet blir Solid Eiendom, valgt for å tydeliggjøre at det er eiendomsutvikling vi driver med.

Ny daglig leder på plass

Terje Lyngaas ble hentet inn som daglig leder for eiendomsutvikleren som nå har fått navnet Solid Eiendom AS. Lyngaas er godt kjent med selskapet og for de ansatte etter å ha vært konsernsjef i Solid Gruppen siden august 2020 og frem til desember 2022. 

Lyngaas har lang erfaring fra bransjen og leder et sterkt team som har utviklet i underkant av 1.500 boliger og levert gode resultater gjennom en årrekke. Samtidig påpeker han viktigheten av å være tilpasningsdyktige etterhvert som nye bransjekrav tilkommer og kjøpernes behov og ønsker endrer seg.

Rigger seg for det grønne skiftet

På tampen av fjoråret signerte selskapet under på Grønn Byggallianses 10 strakstiltak for utbyggere og byggeiere. Dokumentet forplikter selskapet til å følge eiendomsbransjens «viktigste grønne forpliktelser».

- Tiltakene innebærer en rekke positive endringer som blant annet utfordrer innkjøpsrutinene, innføring av miljøledelse, økt fokus på innovasjon og ombruk, samt fossilfrie byggeplasser, sier Lyngaas.

Spennende eiendomsprosjekter på gang

Eiendomsutvikleren har sin styrke i å være fleksible og tilbyr både tomter, rekkehus og leiligheter. Nettopp å ikke være altfor eksponert i kun èn kategori eller på ett bestemt område, er en bevisst strategi i følge Lyngaas.

- Vi har kommet oss godt gjennom den seneste perioden med stigende energipriser, boliglånsrenter og generelt svekket kjøpekraft, og våre eksisterende boligprosjekter på Rolvsøy og Moss er straks sluttsolgte. Det gjør oss godt rigget for å planlegge lansering av nye boliger på Strømnesåsen i Råde, Folkestadkollen i Våler, Dammensvika i Rælingen og Innseilingen Fredrikstad (samarbeidsprosjekt med Værste og Stene Stål), samt Solids nye hovedkontor D55, avslutter Lyngaas.

Om Solid Eiendom

Holder til i Bjørnengveien på Rolvsøy og er 9 ansatte. Selskapet omsatte for ca 410 millioner i 2022 og har en eiendomsbank på ca 3 milliarder som skal utvikles de kommende årene. Solid Eiendom inngår i Solid Gruppen, et konsern med ca 450 ansatte og 1,65 mrd i omsetning i 2022.