Kim A. Johansen og Terje LyngaasKim A. Johansen og Terje Lyngaas

Terje Lyngaas ny daglig leder i Solid Eiendom

2023-02-01
Eiendomsutvikling utgjør en viktig del av Solid Gruppen og i januar ble det besluttet å slå sammen boligutvikleren Solid Prosjekt og næringsutvikleren Solid Eiendom. Nå er det klart at Terje Lyngaas, Gruppens tidligere konsernsjef, trer inn som daglig leder for selskapet. Kim A. Johansen, daglig leder og medeier, går over til en rolle som utviklingssjef.

Selv om et lederbytte innebærer en stor endring i seg selv, ligger det ingen dramatikk bak dette. Snarere tvert imot er dette en vinn/vinn-situasjon der vi får utnyttet ressursene våre på en enda bedre måte, ved at Terje får det administrative ansvaret og Kim kan bruke sin teft og kompetanse på eiendomsutvikling i langt større grad.

- Jeg har hatt en fantastisk fin tid som daglig leder for selskapet gjennom alle disse årene og har stortrivdes i rollen. Samtidig merker jeg at tiden ofte ikke strekker til for å kunne jobbe så tett på med eiendomsutvikling som jeg ønsker. Jeg er veldig glad for at Terje ønsker å overta daglig leder-rollen, og jeg er trygg på at dette blir en kjempebra løsning, sier Kim.

Strømnesåsen i Råde er ett av mange prosjekter under utvikling hos selskapetStrømnesåsen i Råde er ett av mange prosjekter under utvikling hos selskapet

Velkjent lederskikkelse i Solid-systemet

Terje Lyngaas kjenner godt til kollegene i eiendomsselskapet fra før, og nyheten ble tatt vel imot i et internmøte mandag denne uken. Til stede var også konstituert konsernsjef Arild Borgersen som har ledet ansettelsesprosessen. Borgersen påpekte både egenskapene og erfaringen til Lyngaas, og den gode matchen dette utgjør opp imot de arbeidsoppgavene som rollen krever. Lyngaas selv ser frem til å komme i gang med arbeidet. 

- Etter å ha jobbet i Solid-systemet i 2,5 år som konsernsjef har jeg blitt veldig glad i Solid og alle ansatte her. Jeg syns derfor det er kjempespennende å få lov til å ta dette ansvaret videre fremover. Det står stor respekt av den jobben Kim har gjort, og jeg er veldig glad for at han blir med videre som utviklingssjef, sier Terje.

Lyngaas tiltrer stillingen fra 1.februar. 

Solid eiendomsutvikler på Østlandet

Eiendomsutviklerne omsatte samlet sett eiendom for nærmere 400 millioner i 2022, og fokusområdene har de siste årene vært konsentrert rundt Fredrikstad, Moss og Stor-Oslo. Selskapet vil ha 10 ansatte etter sammenslåingen, som formelt sett vil være gjennomført innen 1.kvartal 2023. Tomtebanken inneholder boliger med et utviklingspotensiale på nærmere 3 milliarder og 6 næringstomter som er under utvikling.