NIKE I VÅLER

Velkommen til Nike i Våler. For den rette aktøren tilbyr Solid Eiendom her en stor næringstomt i et strategisk viktig satsningsområde sentralt i tidligere Østfold Fylke. Med kort vei til nærliggende byer, havner og hovedårene E6 og E18 vil du ha et godt utgangspunkt i årene som kommer.

Strategisk viktig område

Som en av de nærmeste naboene til Moss og Våler Næringspark, og innenfor området Gylderåsen, ligger næringstomten vår Nike i Våler Kommune. Tomten huset tidligere Våler Batteri og var i forsvarets eie. I dag brukes tomten hovedsaklig til lagring av materiell og verkstedvirksomhet. 

Kontakt oss: