solid

Nærmere 60 mål næringstomt i Våler

Som en av de nærmeste naboene til Moss og Våler Næringspark, og innenfor området Gylderåsen, ligger næringstomten vår Nike i Våler Kommune. Tomten huset tidligere Våler Batteri og var i forsvarets eie. I dag brukes tomten hovedsaklig til lagring av materiell og verkstedvirksomhet. 

Gylderåsen er forøvrig et satsningsområde hvor Våler Kommune og Østfold Energi har inngått avtale med Statnett om å utrede bygging av to nye tranformatorer som vil sikre stor tilgang på fornybar kraft.

Strategisk beliggenhet

Våler ligger i hjertet av tidligere Østfold fylke med kort vei til samtlige av distriktets største kommuner (Moss, Fredrikstad, Sarpsborg), Oslo mot nord og Sverige i øst. Fylkesvei 220 passerer rett forbi, mens både E6 og E18 ligger innen kort rekkevidde og gir tilgang til store områder på kort tid. Det samme gjør jernbanen og containerhavnene i de nærliggende byene på begge sider av Oslofjorden.


Sånerveien, Våler