Bildegalleri av Bjørnengveien 11-17

Nedenfor er et utvalg bilder slik at du kan se omfanget av tomteområdet. I tillegg er det flere skisser hentet fra mulighetsstudiet som vi anbefaler å se nærmere på. Kontakt oss for en presentasjon av området og noen av mulighetene som finnes her.