solid

Mulighetsstudie

Tomtene 11, 15 og 17 er i dag bebygd, mens 13 står tom. Det er utført to alternative mulighetsstudie sammen med arkitekt for plassering av bygg tiltenkt lager og logistikk på alle 4 tomtene. Nedenfor kan du se skisser for begge alternativene, men vi presenterer gjerne dette nærmere for deg på tomannshånd slik at du får et bredere grunnlag for tankene som er gjort.

Mulighetsstudie - Alternativ 1

Mulighetsstudie - Alternativ 2

Mulighetsstudiene er ikke forpliktende på noe vis, men gir en indikasjon av hvordan et bygg av denne dimensjonen ville kunne fungert på tomten.