Nytt hovedkontor del 5 - Bygger BREEAM Excellent

Når Solid Gruppen bygger nytt hovedkontor til egne selskaper og eksterne leietagere, er det standarden BREEAM Excellent som vil gjelde. BREEAM er Norges mest brukte, samt verdens eldste, miljøsertifiseringssystem for bygninger. Fra tidligere er det ingen andre kontorbygg i Østfold med tilsvarende eller bedre sertifisering.

Espen Braatnes er prosjektutvikler i Solid Entreprenør og innehar en nøkkelrolle i arbeidet med planleggingen av vårt nye hovedkontor D55. Sammen med prosjektsjefen er Braatnes medansvarlig for prosjektutvikling, prosjektering og forarbeidet som kreves i et så stort prosjekt. D55 kommer nesten øverst i Dikeveien, mellom Europris og Rusta-bygget.

Hva er BREEAM og hvorfor?

Byggebransjen står for bortimot 40% av verdens klimagassutslipp. Et enormt tall, og med stadig mer fokus og økt bevissthet er det bedring å spore. Store deler av bransjen har gjort mange ulike tiltak de senere årene for å bli bedre, og BREEAM spiller her en viktig rolle. 

LES OGSÅ: Nytt hovedkontor del 3 - vinneren av arkitektkonkurransen

BREEAM-sertifiseringen er opprinnelig britisk og er non-profit basert. Ordningen er tilpasset til å gjelde norske nybygg gjennom en egen manual, og forvaltes av Grønn Byggallianse. BREEAM inneholder 9 bærekraftsområder med en rekke tiltak man kan gjøre for å få bygget mer bærekraftig. Hvert tiltak gir poeng, og jo flere poeng desto høyere av de 5 ulike sertifiseringsnivåene vil oppnås. Nivåene er forøvrig rangert i stigende rekkefølge fra Pass, Good, Very Good, Excellent og til Outstanding.

- Nylig har kravene blitt strammet opp. Dagens versjon av Excellent tilsvarer i stor grad det som var Outstanding inntil nylig, forklarer Braatnes. Et bygg som er sertifisert som Pass vil såvidt være bedre enn det dagens lovverk tilsier. Alt må dokumenteres, man kan derfor ikke snakke seg til et bedre nivå. Selv ikke for en jovial særping som meg, gliser han. 


Går for BREEAM Excellent

- På D55 ønsker vi å gå for Excellent, hvilket innebærer å oppnå minst 70% av alle mulig oppnåelig poeng. Basert på de kategoriene og tiltakene vi satser på, ser det ut som vi vil oppnå opptil 80%. Blant annet innebærer dette et mål om å oppnå 100% innen både energi og avfall, sier prosjektutvikleren.

LES OGSÅ: Nytt hovedkontor del 4 - Interiørarkitekten er valgt

For å ta et konkret eksempel så er det slik at nye bygg i dag er så bra isolert at oppvarming ikke er noe problem. Men, hvordan man velger å kjøle bygget derimot er veldig spennende. 

- Her er det veldig mye å hente, og vi ønsker å utfordre oss selv til å se om det er enda smartere måter å løse oppvarming og kjøling på. For eksempel vil bygget få en stor personalrestaurant. Her vil et kjøkken med kjøle-/fryserom og optimale løsninger knyttet opp til dette spille inn. Dette er ikke så krevende med tanke på energibehov, det er heller hvordan bygget styres i løpet av døgnet med temperaturstyring ila og etter arbeidstid som er en energityv. Samtidig ønsker vi å sørge for at arbeidsmiljøet for alle ansette er i fokus, eksempelvis hvordan inneklimaet oppleves. Dette innebærer at ikke bare varme og luft er behagelig, men også at designvalg innvendig i bygget med beplantning, overflater og andre former for biofilisk design er ivaretatt. Biofilisk design er også en kategori vi satser på i BREEAM-arbeidet, og handler om å innlemme naturen innendørs. 

Store fordeler med tverrfaglig samarbeid i tidligfasen

-Optimaliseringsarbeidet som er gjort allerede tidlig i skissefasen bidrar til mindre «strul» i de senere fasene, ettersom mange av de viktige premissene som sjaktstørrelser, etasjehøyder, dekketykkelser og fundamentering har vært diskutert og lagt til rette for allerede. Dette er en av fordelene med å involvere entreprenør tidlig i prosjektutviklingsprosessen, siden disse punktene ville ha kommet senere i prosessen og potensielt skapt endel hodebry da mye mer av prosjektet er «satt». Her er vi heldige som har flere selskaper i Solid Gruppen vi kan benytte oss av. Det er summen av alle de små og store valgene vi tar som blir avgjørende, avslutter Espen Braatnes.