Illustrasjon: Christopher Malheiros / Fiction StudioIllustrasjon: Christopher Malheiros / Fiction Studio

Nytt hovedkontor del 3: Vinneren av arkitektkonkurransen

2022-03-29
Juryen har nå landet på hvilket arkitektbyrå som skal tegne det nye hovedkontoret til Solid Gruppen i Dikeveien. I konkurranse med 3 andre inviterte aktører er det Code Arkitektur som trakk det lengste strået og leverte forslaget som ble vurdert som best.

Juryen har vurdert alle forslagene etter utvalgte kriterier først hver for seg, for deretter en gjennomgang i plenum rundt resultatene. Basert på en totalscore og helhetsvurdering ble det bestemt at det er Code Arkitektur som stakk av med seieren. Neste skritt blir nå å gjennomgå skisseutkastet på nytt med formål om å jobbe seg ned i detaljene. 

Les også Del 1: Solid Gruppen har kjøpt tomt for nytt hovedkontor

Spennende forslag og verdig vinner

Basert på briefen som arkitektbyråene fikk i forkant, var det 4 veldig gode forslag som juryen har måttet ta stilling til, men Code sitt forslag skilte seg ut som det beste totalt sett. Både innen det visuelle, praktiske løsninger og forventede kostnader på prosjektet. 

Prosjektet består av bærekraftige kontorer, en åpen og inviterende fasade og gode fellesområder. Juryen som har vurdert de ulike forslagene har bestått av erfarne og faglig sterke ressurspersoner som representerer et bredt utvalg i Solid Gruppen.

Code Arkitektur ble etablert i 1997 og er et prisvinnende byrå med base i Oslo, og som i dag teller 25 ansatte. Utgangspunktet for firmaets prosjektarbeid er å forene innovative ideer med pragmatiske løsninger, med fokus på miljøorienterte og bærekraftige prosjektbesvarelser. Vi ser frem mot et godt samarbeid med det nye hovedkontoret i tiden fremover.

Prosjektsjef på plass - ser etter aktuelle leietagere

Konsernsjef Terje Lyngaas kan forøvrig fortelle at Thor Rikard Borgevad er ansatt i en nyopprettet stilling som prosjektsjef, og vil blant annet få ansvaret som prosjektleder for oppføring av vårt nye kontorbygg i Fredrikstad som byggherrerepresentant. Borgevad kommer fra stillingen som prosjektleder hos entreprenør Ove Skår.

 - Med attraktiv beliggenhet i et av de største handelsområdene i regionen, vil det være rimelig å anta at mange kan være interesserte. Bygget vi planlegger vil være større enn våre egne selskaper i Solid Gruppen vil ha behov for. Vi skal derfor fylle opp med ytterligere leietakere og er nå i dialog med noen aktører, men vil øke aktiviteten her i tiden fremover. Om du er interessert er det bare å ta kontakt med Terje Lyngaas.