Ledelsen og styret i Solid konsernet

Solid-konsernet er organisert under hovedselskapet Solid Gruppen AS, og består av selskapene Solid Entreprenør AS, Solid Prosjekt AS, Håndverkeriet AS og Solid Eiendom AS. Alle selskapene har utgangspunkt i bygg og eiendom, men innenfor forskjellige retninger. Solid Entreprenør AS er entreprenør innen nybygg, Håndverkeriet AS er entreprenør innen rehabilitering, mens Solid Prosjekt AS og Solid Eiendom AS jobber med eiendomsutvikling innenfor hhv bolig og næring. 

Konsernledelsen skal både støtte nåværende virksomhet og også jobbe aktivt med videre vekst og utvikling innen nye satsingsområder. Terje Lyngaas er konsernsjef og David Kruse er styreleder i Solid Gruppen.


Ledelsen i Solid

Styret i Solid

Styret er ansvarlig for at de midler Solid Gruppen rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret består av 8 medlemmer hvorav 2 ansattrepresentanter valgt av generalforsamlingen. Les mer om den enkelte ved å klikke på bildet.

 • David Kruse

  Styreleder

  • Trond Delbekk

   Styremedlem

   • Lasse Johansen

    Styremedlem

    • Kim André Johansen

     Styremedlem

     • Runar Oustorp

      Styremedlem

      • Arild Sten Borgersen

       Styremedlem

       • Dominika Janowicz

        Styremedlem (som ansattrepr.)

        • Lukasz Wolski

         Styremedlem (som ansattrepr.)