solid

Ledelsen og styret i Solid konsernet

Solid-konsernet består av de fire selskapene Solid Gruppen AS, Solid Entreprenør AS, Solid Prosjekt AS og Solid Eiendom AS. Som et ledd i å profesjonalisere og videreutvikle felles funksjoner ble det sommeren 2020 etablert en ledelse i konsernet. Denne skal både støtte nåværende virksomhet, men også jobbe aktivt med videre vekst og utvikling innen nye satsingsområder. Terje Lyngaas er konsernsjef og David Kruse er styreleder i Solid Gruppen.Ledelsen i Solid

Styret i Solid

Styret er ansvarlig for at de midler Solid Gruppen rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret består av 8 medlemmer hvorav 2 ansattrepresentanter valgt av generalforsamlingen. Les mer om den enkelte ved å klikke på bildet.

 • David Kruse

  Styreleder

  • Trond Delbekk

   Styremedlem

   • Lasse Johansen

    Styremedlem

    • Kim André Johansen

     Styremedlem

     • Runar Oustorp

      Styremedlem

      • Arild Sten Borgersen

       Styremedlem

       • Dominika Janowicz

        Styremedlem (som ansattrepr.)

        • Lukasz Wolski

         Styremedlem (som ansattrepr.)