solid

Ledelsen og styret i Solid konsernet

Solid-konsernet er organisert under hovedselskapet Solid Gruppen AS, og består av selskapene Solid Entreprenør AS, Solid Eiendom AS og Håndverkeriet AS. Alle selskapene har utgangspunkt i bygg og eiendom, men innenfor forskjellige retninger. Solid Entreprenør AS er entreprenør innen nybygg, Håndverkeriet AS er entreprenør innen rehabilitering, mens Solid Eiendom AS jobber med eiendomsutvikling innen både bolig og næring. 

Konsernledelsen skal både støtte nåværende virksomhet og også jobbe aktivt med videre vekst og utvikling innen nye satsingsområder. Lasse Johansen er styreleder i Solid Gruppen.


Ledelsen i Solid

Styret i Solid Gruppen

Styret er ansvarlig for at de midler Solid Gruppen rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret består av 6 medlemmer hvorav 2 ansattrepresentanter valgt av generalforsamlingen. Les mer om den enkelte ved å klikke på bildet.

 • Trond Delbekk

  Trond Delbekk

  Styremedlem

  • Lasse Johansen

   Lasse Johansen

   Styreleder

   • Kim André Johansen

    Kim André Johansen

    Styremedlem

    • Runar Oustorp

     Runar Oustorp

     Styremedlem

     • Dominika Janowicz

      Dominika Janowicz

      Styremedlem (som ansattrepr.)

      • Lukasz Wolski

       Lukasz Wolski

       Styremedlem (som ansattrepr.)