Lasse Johansen

Styremedlem

Lasse er daglig leder i Solid Entreprenør og medeier i Solid Gruppen.