Nå skjer det ting på Strømnesåsen

Onsdag 23.juni var Solid Prosjekt invitert til Strømnesåsen på en statusbefaring med teknisk sjef og prosjektleder i Park & Anlegg, Jack Valleraune. Solid Prosjekt kjøpte i 2018 et større område hvor vi planlegger en miks av eneboligtomter for salg, småhus, rekkehus og leiligheter.

Strømnesåsen i Råde har vært påtenkt som boligfelt helt siden midten av 1980-tallet, men av ulike grunner har det aldri skjedd noe. De store, overordnede planene for området tilsier at det skal bygges totalt 650 boliger, fordelt over en lengre periode.

Onsdagens befaring var en svært positiv opplevelse ettersom vi nå ser landskapet er i ferd med å endre seg og konturene av et nytt boligfelt er under utvikling.

HOLD DEG OPPDATERT - FÅ VARSLINGER PÅ NYHETSBREV

Jack kunne fortelle at drifta hadde pågått i ca 3 ukers tid og at det er 8 mann i arbeid per i dag. Fremdriften er god og det produseres omlag 60 løpemeter med grov adkomstvei i uka, muliggjort blant annet ved at man sprenger to salver om dagen.

- Fjellet her har vært en positiv overraskelse da det har en struktur som deler seg opp i ganske små biter ved sprengning. Det gjør arbeidsforholdene gode for mannskap og maskiner som jobber med adkomsten, forteller Valleraune.

Nærmere 1500 m vei skal opparbeides

Nå i førsteomgang er det et arbeidsteam som jobber seg oppover åsen med grovarbeid (sprenging/graving), deretter kommer et nytt team som begynner med VA (vann og avløp) osv.

Foreløpig er det usikkert hva som vil skje når, men totalt estimeres det en arbeidsperiode på opp imot 18 måneder med grunnarbeider.

Og det er et betydelig arbeid som Park & Anlegg legger ned. Totalt er det snakk om 1500 m med vei som skal opparbeides. Veibredden vil bli ca 15 m, inkludert både gang og sykkesti. Med andre ord legges det til rette med gode forhold for både myke og harde trafikanter.

Mesteparten av steinen som sprenges brukes til å bygge veien, hvilket er et miljømessig fortrinn hvor bortkjøring vil kunne begrenses til et minimum. 

Kommunen har forøvrig satt som et krav at gang- og sykkelsti mellom Strømnesåsen og Råde sentrum skal være ferdig etablert før boligene kan tas i bruk. Det gir området et ytterligere løft og forenkler blant annet veien til og fra barnehage og skole.

youtube_video_preview