Våre ferdigstilte prosjekter

Selskapene Solid Eiendom og Solid Entreprenør har sammen en stor og spennende portefølje med prosjekter vi har utviklet og bygd hver for oss, eller sammen. Du er velkommen til å se nærmere på byggene som utgjør selve fundamentet for visjonen vår: Solid skaper verdier.

Vi kjøper tomter - book befaring

Eier du en tomt til boligformål som du vurderer å selge, er vi i Solid Eiendom interessert i å ta en prat. Vi søker tomter som er egnet for utvikling til leiligheter, rekkehus og/eller eneboliger med mer enn 6 enheter. Eiendommene bør ligge i Stor-Oslo, søndre Buskerud eller fra Ski og sørover mot Østfold.