Kråkerøyforbindelsen

Solid Entreprenør var underentreprenør for Sarpsborg Park & Anlegg med ansvar for betongarbeidene. Ny forbindelse legger til rette for regional næringsutvikling og bosetting på det gamle Værsteområdet. I prosjektet inngår opprusting av Mosseveien, ny bru, ny tunnel gjennom Bjølstadfjellet og ny vei til Glombo. Solid sitt arbeid bestod av:

  • Undergang under rundkjøring med tilhørende trapp og støttevegger, alt dette utførtes i tradisjonell bordforskaling
  • Kulvert på ca. 80 meter mot tunneltilslag, vestside
  • Tunneltilslag mot fjell på begge sider
  • Teknisk rom

Alt betongarbeid ble utført etter Statens vegvesens normer i forhold til utførelse og kontroll. Betongarbeidene var krevende i forhold til vanntetting og armeringskvalitet. Solid levert betongarbeidene med høy kvalitet og i henhold til fremdriftsplan. Jobben varte i litt over 1 år med et snitt på ca. 12 mann. Statens vegvesen var meget fornøyd med resultatet.

Byggherre

Statens Vegvesen

Entreprenør

Sarpsborg Park og Anlegg

Under entreprenør

Solid Entreprenør AS

Type

Betongarbeid

Ferdigstilt

2010

Prosjekt ID

2496

Fylkesvei 108, 1671 Fredrikstad