Moerhagen

Moerhagen er et prosjekt i regi av Myrvoll Bolig med Solid Entreprenør AS som totalentreprenør. Prosjektet er lokalisert i nytt boligområde ca en kilometer syd for Ås sentrum med bilfri gangvei til sentrum og togstasjonen. Eiendommen er et tidligere jordbruksområde. Området består av i alt fem delfelt avsatt til bolig og vil bestå av ca 115 – 125 boenheter fordelt på tomannsboliger, rekkehus og leiligheter.

Det vil etableres en helt ny adkomstvei til feltet fra Brekkeveien (syd for Moer sykehjem). Delfeltet som nå legges ut for salg (B4) er et felt bestående av til sammen 37 enebolier, rekkehus og tomannsboliger med tilhørende rekkegarasjer, carport og biloppstillingsplasser.

Enheter

37

BTA/BRAS

4960/5140

Type

Tomannsbolig, rekkehus, leilighet

Ferdigstilt

2011

Byggherre

Myrvoll bolig

Entreprenør

Solid Entreprenør AS

Brekkeveien, 1430 Ås