Bergheim bo- og aktivitetssenter

Bergheim bo- og aktivitetssenter er et prosjekt i regi av Halden kommune med Solid Entreprenør AS som totalentreprenør. Prosjektet bestod av riving av eksisterende demenssenter og oppføring av nytt bo- og aktivitetssenter med tilhørende utomhusarealer.

Prosjektet var landets største senter med totalt ca. 100 nye beboerrom og tilhørende fellesfunksjoner, samt et eget dagsenter i byggets underetasje. Bygget ble utformet som en hestesko, der det i midten utformes et utomhus vandreareal med sansehage og ulike aktivitetssoner. Bygget har i tillegg fellesfunksjoner som kultursal, café, storkjøkken, frisør, trening etc.

Senteret er bygget i massivtre, i tråd med Stortingets ønske om økt bruk av massivtre i offentlige prosjekter. Fremtidsrettet velferdsteknologi skal integreres i bygget.

Byggherre

Halden kommune

Entreprenør

Solid Entreprenør AS

Arkitekt

LINK AS

Prosjektutvikler

LINK / Multiconsult AS

Enheter

100

BTA/BRAS

11 700/10 300

Type

Bo- og aktivitetssenter

Ferdigstilt

2018

Grimsrødhøgda 109, 1791 Tistedal