solid

Forhåndsbefaring og overtagelse av bolig

Når din nye bolig nærmer seg ferdig, blir du kalt inn til en forhåndsbefaring, for å gå igjennom boligen og se etter eventuelle feil og mangler som må utbedres før overtagelsen. Denne befaringen er vanligvis noen uker før selve overtagelsen. I denne artikkelen forklarer vi hva du kan forvente på forhåndsbefaring og ved overtagelse av boligen.

Ventetiden er for mange lang når man kjøper en ny bolig i et boligprosjekt, som ikke står ferdig før lengre frem i tid. Noen kjøper boligen allerede før det første spadetaket på tomta er tatt, mens andre kjøper når det nærmer seg ferdigstillelse. Alle som kjøper før boligen står ferdig, vil bli kalt inn til en forhåndsbefaring av boligen ca. 2-4 uker før ferdigstillelse. På dette tidspunktet er boligen tilnærmet ferdig, og det er kun mindre arbeider som gjenstår. 

Forhåndsbefaring 

Forhåndsbefaring av din nye bolig gjennomføres noen uker før overtagelsen, slik at entreprenøren har nok tid til å utbedre eventuelle feil og mangler som dukker opp før overtagelsen. På denne befaringen deltar representanter fra entreprenør og utbygger, eller så engasjeres en takstmann som uhildet tredjepart. Hensikten med befaringen er å avdekke eventuelle feil og mangler, og påse at tilvalget er som bestilt. Det er også mulig å ta eventuelle mål til møblering på denne befaringen. På forhåndsbefaringen vil ikke heisen være i bruk, og det blir ikke anledning til å befare parkeringsplass og sportsbod. Dette blir først tildelt på overtagelsen. Det vil føres en protokoll fra befaringen, som viser hvilke punkter som er avtalt utbedret til overtagelsen. 

Overtagelse av boligen 

I henhold til kjøpekontrakten sendes måned for overtagelse ut ca. 3 måneder i forveien, og nøyaktig dato og klokkeslett sendes senest 6 uker i forveien. På overtagelsen kontrolleres det at eventuelle avvik fra forhåndsbefaringen er rettet opp i, samtidig som det blir en ny gjennomgang av boligen for å påse at det ikke har dukket opp nye feil eller mangler. Til slutt gjennomføres selve arbeidet med føring av overtagelsesprotokoll, signering og utlevering av nøkler. I forkant av overtagelsen vil eiendomsmegler sende instrukser om innbetaling av oppgjør, og det er en forutsetning for utlevering av nøkler at oppgjøret er inne på meglers klientkonto senest dagen før overtagelsen. 

På overtagelsen blir det også tildelt parkeringsplass og sportsbod, og det blir utlevert en egen FDV-dokumentasjon til hver bolig. Denne dokumentasjonen er det viktig at alle setter seg godt inn i. Boligen vil være rengjort med byggvask før overtagelse, hvilket betyr en grundig rengjøring for å fjerne byggstøv og smuss fra byggeprosessen. På denne måten sikres et godt inneklima i boligen.