solid
FDV-dokumentasjonen inneholder all essensiell informasjon om boligen dinFDV-dokumentasjonen inneholder all essensiell informasjon om boligen din

FDV-dokumentasjon - hva er det?

FDV er en forkortelse som utgjør forbokstavene til Forvaltning, Drift og Vedlikehold. Samlet sett utgjør FDV-dokumentasjonen rett og slett en bruksanvisning for bygget. Denne er viktig å sette seg inn i for alle boligeiere.

Fra og med juli 2010 ble det en forutsetning for å få ferdigattest på en ny bolig, at man utarbeider og overleverer FDV-dokumentasjon til boligens eier. Her forklarer vi deg nærmere om hva FDV er og hvorfor det er viktig å kjenne til den som boligeier.  

Runar Nordhelle er leder for Sluttkundeavdelingen i Solid og få kjenner bedre til FDV enn ham. I denne artikkelen forteller Runar litt nærmere om hva FDV er og hvordan det fungerer i praksis.

Hva skal dokumentasjonen inneholde?

I FDV-dokumentasjonen finnes informasjon om hvilke produkter og installasjoner som er brukt i boligen, hvordan de skal betjenes, rengjøres og vedlikeholdes. Ifølge Direktoratet for byggkvalitet bør dokumentasjonen for boliger omfatte: 

- bygningsmessige produkter (f.eks gips, panel, listverk, gulv osv)
- sanitær og røranlegg
- varmeanlegg og varmekilder
- ventilasjonsanlegg
- elektriske anlegg og eventuelle hvitevarer
- brannalarm- og slokkeanlegg 

Hvem har ansvaret for å levere FDV-dokumentasjonen?

Det er ansvarlig søker som har ansvaret for å samle og sammenstille dokumentasjon for driftsfasen. Dokumentasjonen skal overleveres eier mot kvittering. Mangelfull dokumentasjon kan føre til unødvendige kostnader ved at produkter behandles eller utnyttes feil.

Når skal dokumentasjonen foreligge?

Når bygget er ferdig (ferdigattest foreligger) skal dokumentasjonen være klar. Rent praktisk er det som oftest under overtagelsen man som boligeier får FDV-dokumentasjonen. Denne skal overleveres hver enkelt eier mot kvittering.  

Hvor eller hvordan bør man oppbevare FDV-dokumentasjonen?

Noen liker papir og perm, mens andre omfavner det digitale. Det viktigste er at den er lett tilgjengelig om man skulle trenge den, og det anbefales å ha en digital utgave i tillegg til en eventuell papirvariant. Som standard leveres det en digital FDV på en minnepinne eller rett i Boligmappa.    

Les gjerne mer om FDV-dokumentasjon på Direktoratet for Byggkvalitet sine nettsider.