solid

Tilvalgsprosessen

Vi tilbyr en rekke standardløsninger og tilvalgsmuligheter som lar deg sette ditt personlige preg på den nye boligen. Ditt individuelle behov skal ivaretas best mulig, samtidig som vi skal ha fokus på at byggeprosessen blir gjennomført effektivt og med god kvalitet.

Solid Entreprenør AS har inngått avtaler med anerkjente leverandører, der vi kan innestå for kvaliteten på produktene som tilbys. Dette forenkler logistikken, samtidig som vi kan stille nødvendige garantier i reklamasjonsperioden.

I tilvalgsprosessen med oss og våre underleverandører vil du få informasjon om ulike løsninger innen kjøkken, bad og garderobe, parkett, fliser, fargevalg, blandebatterier, dusjarmaturer og elektrisk anlegg. Mange tilvalgsprodukter kan sees fysisk hos oss eller hos våre underleverandører, men det kan også hende du må ta dine valg på bakgrunn av bilder.

Vårt ansvar er å veilede deg når det gjelder standarder og tilvalg. Det er likevel viktig å være klar over at dersom man ønsker endringer, innebærer dette også jobb for deg selv i forhold til å sette seg inn i alle konsekvenser av valgene man ønsker, og å passe på at alle involverte har forstått nøyaktig hvordan og hva du har bestilt.

Tilvalgsløsningen i Solid
Solid Entreprenør tilbyr to ulike løsninger for tilvalgsprosessen, herunder brosjyrebasert og egenutviklet webportal. Hvilken tilvalgsprosesses som gjelder for deg avhenger av hvilken løsning som er avtalt mellom byggherre og entreprenør i ditt prosjekt.

Tilvalgsbrosjyre
Dine tilvalgsmuligheter presenteres i en informasjonsbrosjyre. Her finner du en oversikt over hva som blir levert som standard leveranse og hvilke muligheter dere har for tilvalg. Brosjyren vil også gi en oversikt over priser, retningslinjer og frister for prosessen. Valgte løsninger for din bolig formidles til entreprenør via et signert tilvalgsskjema.   

Elektronisk tilvalgsløsning i kundeportalen
Standard leveranser og tilvalgsopsjoner presenteres i vår elektroniske tilvalgsløsning som du finner i kundeportalen. Dette gjør at man i ro og fred kan sitte hjemme med nettbrett eller PC og gjøre dine ønskede tilpasninger for boligen. Til enhver tid vil du se en oversikt over de valg du har gjort, og det som gjenstår, med priser og totalsum for tilvalg. Når du er ferdig med dine tilpasninger, bekrefter og bestiller du dine tilvalg i den elektroniske tilvalgsløsningen. 

Boligkjøpere får etter kjøpet tildelt eget brukernavn og passord som gir tilgang til kundeportalen.

Spørsmål
Dersom du har spørsmål gjennom prosessen må dette fortrinnsvis tas per e-post, eller eventuelt i møter dersom det er avtalt. Muntlig kommunikasjon gir større risiko for misforståelser, skriftlighet er derfor ryddigst for alle parter. Henvendelser rettes mot tilvalgsansvarlig i ditt prosjekt.