Illustrasjon av Byhaven i Fredrikstad, som skal bygges for VærsteIllustrasjon av Byhaven i Fredrikstad, som skal bygges for Værste

Suser inn i 2022 med 2,1 milliarder i ordrereserve

2022-02-08
Solid Entreprenør går inn i 2022 med rekordstor ordrereserve etter flere spennende kontraktsigneringer i siste halvdel av fjoråret. Det betyr også flere nyansettelser, samtidig som entreprenøren girer opp innsatsen innen bærekraft.

For 2022 ligger det inne en total ordrereserve på rett i overkant av 2,1 milliarder eks mva. Resultatet for 2021 er foreløpig ikke helt klart, men mye tyder på at selskapet har tilbakelagt nok et godt år.

- Vi har mange artige prosjekter på gang, sier HR-sjef Richard Høilund i Solid Entreprenør. Blant annet Byhaven i Fredrikstad som skal bygges for Værste, Rådalsåsen på Rolvsøy for Solid Prosjekt, Ski BB3 for Solon Eiendom og Hoffsveien på Skøyen for OBOS. Samtlige av disse er leilighetsbygg, men vi har også omsorgsboliger under oppføring på Solhøi for Vestby Kommune.

Flere nyansettelser på vei inn

Høilund gjennomfører i disse dager også mange samtaler med potensielle nye arbeidstakere. - Med mer jobb får vi også behov for flere hoder og hender. På prosjektene rundt Fredrikstad er vi nå godt rigget, men vi søker både prosjektledere og anleggsledere til prosjektene som ligger i Oslo og på Romerike.

Til tross for et par utfordrende år med pandemi og medfølgende uforutsigbarheter, peker pilene oppover. HR-sjefen er godt fornøyd tingenes tilstand. - Vi har klart oss veldig bra gjennom coronaen og opparbeidet oss en god ordrereserver til tross for pandemien. Alt i alt er vi meget godt fornøyde!

Girer opp arbeidet innen bærekraft

I disse dager søker forøvrig morselskapet i konsernet, Solid Gruppen, etter en bærekraftsansvarlig. Dette er en nyopprettet stilling, og som blir helt sentral når konsernet skal gire opp arbeidet innen bærekraft ytterligere. Dette er forøvrig også et arbeid som Høilund er engasjert i.  

- Bærekraft er et bredt felt og vedkommende vil jobbe med konkrete ting som innebærer alt fra hvordan vi jobber med materialvalg, logistikk og utstyr til å sitte i styrerommet for å forme våre fremtidige strategi. Rett og slett en pådriver for å sette agendaen og videreutvikle vår satsing på bærekraft med hensyn til klima, miljø, sosiale og økonomiske mål. 

Som et ledd i dette arbeidet har Solid Entreprenør også opprettet en intern HMS- og bærekraftspris som deles ut til det prosjektet som har gjort størst innsats innenfor et sett definerte kriterier.