solid

Nyinnstiftet pris i Solid Entreprenør – HMS og bærekraftsprisen

2022-01-19
Vi ønsker å synliggjøre vårt engasjement innenfor HMS og bærekraft ved å etablere en ny årlig utmerkelse som vil gå til ett av våre prosjekter. Prisen vil deles ut for første gang i år med utgangspunkt i resultater fra 2021.

Hensikten med prisen er at den skal bidra til økt motivasjon, samt oppmuntre til gode og gjennomtenkte HMS- og bærekraftvalg. Vi ønsker å berømme innsats, fremme gode initiativ og dele kunnskap og erfaringer.

Prisen gis til det prosjektet som har den beste søknaden basert på vurdering av en rekke kriterier innen HMS og bærekraft. Fraværskader, antall RUH, sorteringsgrad på avfall, innovasjon og nytenkning er eksempler på noen av disse kriteriene. 

Solid har de siste årene hatt et økt fokus på både HMS og bærekraft, og satsingen vil bare øke med tiden. En som gleder seg over den positive utviklingen er HMS-leder, Ronny Helstad:

- Vi er aktivt med i «Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg», hvor vi er representert i styringsgruppen. Der deler vi erfaringer og kunnskap på tvers av bransjen. Fremover så vil vi også være en aktiv pådriver som skal sørge for at bærekraft er på agendaen innad i konsernet og gjøre vårt slik at vi tar en aktiv del i det grønne skiftet.

Vi venter i spenning og gleder oss til å dele årets vinner med dere.