Solid Gruppen skal ansette bærekraftsansvarlig

Bærekraft er en kjerne i vår strategi og et viktig premiss for alle våre prosjekter. Stillingen inngår i konsernet, og vil jobbe aktivt ute i våre prosjekter sammen med alle datterselskapene. Solid gruppen består i dag av selskapene Solid Prosjekt, Solid Entreprenør, NIPAS Entreprenør og Håndverkeriet. Stillingen rapporterer til konsernsjef i Solid Gruppen.

Til å lede arbeidet med vårt grønne skifte søker vi etter en erfaren ressurs som brenner for bærekraft, og som har de egenskaper som skal til for å løfte Solid gruppens arbeid og innsats innenfor relevante bærekraftsområder. Du skal være en pådriver for å sette agendaen og videreutvikle vår satsing på bærekraft med hensyn til klima, miljø, sosiale og økonomiske mål. Du får også en viktig rolle med å engasjere og motivere hele organisasjonen til en mer bærekraftig adferd.

Vi søker deg som har erfaring med å utvikle og implementere bærekraftstrategier i samarbeid med relevante fagmiljøer. Du må balansere det strategiske med det operative, og ha evnen til å se muligheter for Solid gruppens selskaper og prosjekter i det grønne skiftet. Du vil ha ansvar for å gjennomføre, utvikle og koordinere Solid gruppens arbeid med bærekraft.