Visjon og verdier

Vår visjon er «Solid skaper verdier»  

Det er viktig for oss å skape verdier på alle nivåer. Verdier som kommer både våre kunder, samarbeidspartnere, medarbeidere og eiere til gode gjennom samarbeid, proaktivitet og langsiktige relasjoner. 

Vi skal skape verdier for våre kunder

Sluttkunden, alle de som kjøper leilighet av oss eller som skal bo i leiligheter bygget av Solid, skal føle at de får noe verdifullt. Vi skal ta kunden på alvor, og sikre at vårt engasjement gjør det enkelt å kjøpe og bo i en Solid-leilighet. Det sammen gjelder for våre byggherrer. Vi skal gjennom samarbeid finne de beste løsningene for alle våre prosjekter, med det for øye å skape mest mulig verdier for våre byggherrer. 

Vi skal skape bærekraftige verdier for samfunnet

Vi skal ta bærekraft på alvor, og skal jobbe aktivt med å redusere våre utslipp, vårt fotavtrykk og avfall, og samtidig bygge energieffektive bygg for fremtiden. Vi skal bidra aktivt til mer effektiv og rasjonell boligbygging, og ta en ledende rolle i å benytte digitale løsninger og gode systemer som hjelpemidler for å skape verdier for samfunnet vårt.  

Vi skal skape verdier for våre ansatte og våre eiere

Solid skal ta arbeidsmiljø, ledelse og HMS på alvor, og det skal føles verdifullt og givende å jobbe for og med Solid. Skal vi lykkes med alt dette, er det også viktig at vi skaper verdier for våre eiere, slik at de kan satse langsiktig og investere i fremtidige løsninger så Solid kan være med på å skape verdier også i fremtiden.  

Solids verdier  

Solid er et verdibasert selskap. Våre verdier skal styre våre valg, og definerer den kulturen vi ønsker i Solid.  

Mennesket: 

Solid skal være en læringsbasert organisasjon som skal jobbe aktivt med faglig og personlig kompetanseutvikling. Vi skal skape trygghet og trivsel blant alle våre ansatte, og skal utøve lederskap basert på våre medarbeideres behov. Vi skaper en kultur og et miljø hvor det er trygt å prøve, feil sees på som læring og vi tør å by på hele vårt register. Vår tilbakemeldingskultur er preget av oppriktighet, transparens og et ønske om å hjelpe hverandre til å utvikle seg. 

Proaktive: 

Solid skal hele veien styre mot definerte mål, og vi skal ikke tillatte at tallene bare er noe som hender oss. Vi skal fokusere på det vi kan gjøre noe med, vi skal være nysgjerrige, ta initiativ og øke vår innflytelse gjennom gode relasjoner og å være forutseende. Solid skal ligge i forkant, og alt vi gjør skal grunnes i planlegging med fokus på risikostyring og muligheter. Vi sørger for å få ting til å skje, selv om vi ikke gjør alt ting selv. Det vi ikke kan gjøre noe med bruker vi heller ikke energi på. 

Langsiktige: 

Solid ønsker langsiktige relasjoner med både kunder, leverandører og ansatte, og grunntanken skal være at samarbeid gir bedre verdier. Vi skal sette langsiktig fortjeneste over kortsiktig profitt. Vi skal ta en aktiv rolle innen bærekraft, og gjennom vårt arbeid bidra til å nå FN’s bærekraftsmål. Solid har langsiktige eiere som investerer i ansatte og systemer for fremtiden. «Bygget av Solid» betyr kvalitet i alle ledd.