Under hjelmen: Kathrine Johansen.
En Kvalitetsleder må ha evnen til å skape engasjement.

Under hjelmen er en serie intervjuer med våre ansatte, der de forteller om seg selv og sin hverdag i Solid. I denne serien blir du bedre kjent med mennesker i Solid og vil få et innblikk i forskjellige stillinger i vår bransje.


Navn: Kathrine Johansen
Stilling: Kvalitetsleder i Solid Entreprenør
Tid i Solid: 3 år
Hjemsted: Fredrikstad


Hva er din bakgrunn og erfaring?

- Jeg er utdannet HMS- verneingeniør fra Høyskolen Vestlandet, og har tatt videreutdanning i kvalitetsledelse. Jeg fullførte også nylig en EOQ-sertifisert (European Organization for Quality) utdanning, og skal bli sertifisert Quality Lead Auditor (QLA)/ revisjonsleder før sommeren 2024.

Jeg har jobbet i bygg- og anleggsbransjen siden 2012, først med HMS-faget, og deretter med kvalitetsledelse og styringssystem. 

Før det jobbet jeg som flyvertinne i 6-7 år.


Viktige erfaringer fra jobben som flyvertinne

Det var jobben som flyvertinne som lærte Kathrine først viktigheten med en systematisk tilnærming for å redusere risiko, samt forebygge uønskede hendelser. 

- I den jobben ble vi kontinuerlig kurset i rutiner for å håndtere ulike hendelser som kunne oppstå på flyet. Dette gav meg gode ferdigheter i problemløsning, evnen til å samarbeide effektivt i utfordrende omstendigheter og tilnærme meg utfordringer med et åpnet syn, sier hun.

Hvordan ser arbeidsdagen din ut?

- Arbeidsdagen min er veldig variert.

Jeg er ofte ute på prosjektene våre, der jeg bistår prosjektledelsen med oppfølging av kvalitetskontrollene, samt gjennomfører oppstartsmøter og statusmøter for kvalitet. Jeg holder også opplæring i STYR (ledelsessystemet vårt) og hjelper til med granskinger, avvikshåndtering og kontroller. Jeg planlegger og støtter prosjektene i evalueringsprosessen, og oppretter tiltak for læring og beste praksis. Jeg følger også opp kvalitetskontrolleren vår i hans ansvar med oppfølging av KS-runder og funn fra rundene.

Når jeg er på kontoret, jobber jeg mye som systemansvarlig for STYR. Det innebærer å gi support, hjelp og oppfølging av alle saker som er meldt inn via systemet. Jeg følger opp revisjoner av dokumentasjon og prosessbeskrivelser, bistår med utarbeidelse av kontroller, og sørger for at vi jobber i samsvar med lover og regler i alle prosessene.

Siden vi er ISO-sertifisert, bruker jeg mye tid på å følge opp revisjonsprogrammet i Solid, både eksternt og internt. Det betyr å planlegge, gjennomføre og rapportere saker fra revisjonene, samt følge opp forbedringsarbeidet. Det betyr også å sikre at ledelsessystemet vårt bidrar til å nå målene våre innenfor kvalitet og ytre miljø.

LES OGSÅ: Solid Entreprenør er ISO-sertifisert etter 9001 og 14001

Ved årsavslutningen forbereder jeg ledelsens gjennomgåelse, som er årsrapporteringen på kvalitetsarbeidet i hele Solid Entreprenør. Det rapporteres på grunnlag av saker på tvers av hele organisasjonen, som skal gi føringer for videre fokusområder for kvalitetsarbeidet for det neste året.

Hva liker du best i jobben din?

- Jeg liker å hjelpe kollegaene mine med å jobbe mot samme mål, og at vi sammen har funnet veien dit. 

Jeg liker at systemet vi har gir en nytteverdi for alle, uansett hvor de jobber og hvilken rolle de har. De beste tilbakemeldingene jeg får, er når kvalitetsarbeidet føles som en naturlig del av arbeidshverdagen, og at ledelsessystemet er et nyttig verktøy som faktisk gjør at jobben «flyter» av seg selv.


Hvilke egenskaper er gode å ha som Kvalitetsleder?

- Jeg vil si at det er viktig å ha evnen til å skape engasjement. Et levende ledelsessystem skapes ikke av en kvalitetsleder alene, men krever både eierskap og tilbakemeldinger fra hele organisasjonen. For å få til dette, er det også avgjørende å være tålmodig, samtidig som å være tydelig, strukturert, målrettet og nysgjerrig.


Misjonen til Solid er å utvikle gode liv. Hva legger du i det?

- For meg handler det om å ha en jobb der jeg trives og utvikler meg som menneske. En slik jobb gir meg mye energi til å kunne være en god versjon av meg selv, både på jobben og hjemme. En god og trygg arbeidsplass bidrar til at «24-timers mennesket» har et godt liv. Det betyr også at jeg kan gi barna mine en fin oppvekst, vise dem verden og ta dem med på det jeg liker å gjøre best når jeg har fri: reise og stå på ski.


Til slutt: hva er din yndlingsrett? 

- Det må bli tunisisk couscous med lam 😊


Tusen takk for samtalen!