Terje Lyngaas slutter som konsernsjef i Solid Gruppen

Konsernsjef Terje Lyngaas går av som øverste sjef i Solid Gruppen. Styret i selskapet, ved styreleder David Kruse, meddeler at Terje Lyngaas har sagt opp som konsernsjef og vil ha sin siste arbeidsdag 31. desember.

- Det har vært en fantastisk periode for meg å være konsernsjef for en så fin gjeng. Vi har kommet langt på reisen fra å gjøre Solid om fra et familieselskap til et profesjonelt konsern. Det har vært både spennende og utfordrende å være den som skulle gå opp denne løypa, og jeg finner det best for meg og Solid å overlate stafettpinnen til nestemann for å lede konsernet videre, avslutter Terje Lyngaas.

- Styret ønsker å takke Terje for det verdifulle arbeidet han har gjort med å styrke og videreutvikle Solid Gruppen de siste 2,5 årene, og at selskapet under hans ledelse har hatt både sterk vekst og finansiell utvikling, hvilket gjør at konsernet i dag fremstår godt posisjonert for å håndtere utfordringer og muligheter som ligger foran oss, sier styreleder Kruse. 

Terje Lyngaas ble selskapets første konsernsjef i 2020, og har vært en nøkkelperson for å bygge opp selskapsstrukturen, se nye muligheter og skape verdier også utover datterselskapene.

Arild Borgersen konstitueres som konsernsjef 

Styret har besluttet å innsette Arild Borgersen i rollen som konstituert konsernsjef og han vil tiltrede stillingen senest 1.januar 2023. 

- Arild har lang og bred erfaring av ledelse med storskala entreprenørvirksomhet og kommer sist fra rollen som konsernsjef i Nettpartner som har vokst til å bli markedsleder i Norge innen elektrisk infrastruktur. Der har han vært en drivkraft for vekst og strategiutvikling med stor suksess, sier Kruse. 

Arild Borgersen har over 12 års erfaring som styremedlem i Solid Gruppen, og vil sikre kontinuitet inntil permanent konsernsjef er på plass. En prosess som vil starte i løpet av kort tid.

Om Solid Gruppen

Solid Gruppen ble etablert i 1975 av Byggmester John Yngvar Johansen og er i dag et konsern med fokus på de to kjerneområdene; entreprenørtjenester og eiendomsutvikling fra tomtekjøp. I tillegg har gruppen eierinteresser i ny teknologi/PropTech. Gruppen har nærmere 450 ansatte og omsetter for i overkant av 1,5 MRD i 2022.

Kontaktperson for eventuelle spørsmål:
David Kruse
Styreleder Solid Gruppen
+46 708 88 35 25