Erland Ensrud er ansatt som forretningsutvikler i Solid GruppenErland Ensrud er ansatt som forretningsutvikler i Solid Gruppen

Styrker laget med Erland Ensrud som forretningsutvikler

Solid Gruppen har ansatt Erland Ensrud som forretningsutvikler. Med lang fartstid fra ulike roller i blant annet Betonmast og Selvaag, bringer Ensrud inn solid kompetanse, forretningsforståelse og nysgjerrighet for videreutvikling. Han blir en viktig bidragsyter og sparringspartner for både konsernet, så vel som det enkelte selskap i gruppen.

Erland Ensrud har med årene gjort Østfolding av seg, men kommer opprinnelig fra Gran på Hadeland, og er oppvokst på en meget godt drevet gård med husdyr. 

- Herfra har jeg tatt med mye av det jeg har i ryggsekken. Ja, jeg har gått mye på skole, men det er nok erfaringene underveis i livet, som har gjort meg til den jeg er. Nå bor jeg i Saltnes sammen med Eli. Vi har to barn, som tidlig dro ut for å ta utdannelse og ikke minst dyrke sin interesse for langrenn og friluftsliv. Når jeg ser meg tilbake så vil jeg si at jeg har vært privilegert, som har fått være med på de reisene jeg har hatt, forteller Erland.

Nysgjerrig på å lære av prosessene

- Jeg kommer fra Betonmast og har der vært med på mye. Større endringsprosesser, oppkjøp og gründing for å nevne noe. Men, for meg har det ikke vært nok å være med – jeg gjorde på et tidspunkt et valg om at jeg skulle lære mest mulig av alle prosesser jeg deltok i. Både der vi lyktes og hvorfor vi lyktes, men også der vi feilet og hvorfor vi feilet. Jeg har også til dels søkt å ta utfordringer i betydningen det som for mange er svært vanskelig. Det har gjort at jeg er langt mer trygg, som menneske og leder enn om jeg ikke hadde tatt disse utfordringene. Hvis jeg kan bruke denne erfaringen ovenfor enkeltpersoner, team og selskap fremover – så synes jeg det er kult. 

Du kommer ombord med mye erfaring og spennende oppgaver i sekken fra tidligere, hva trigget deg til å ta fatt på oppgaven som forretningsutvikler i Solid Gruppen? 

Jeg har sett og ser på Solid, som et selskap som passer til mine egne verdier, og at verdiene er fundamentert hos både eiere og hos ledere, som rollemodeller. Selskapet setter kompetanse i betydningen menneskene i sentrum. Solid er ambisiøs, men er samtidig tydelig på at sikkerhet og lønnsomhet skal være på plass. 

Rådalsåsen er ett av prosjektene hvor 3 ulike selskaper i Solid Gruppen leverer hver sine tjenester, og hvor god samhandling i arbeidsprosessene er helt essensieltRådalsåsen er ett av prosjektene hvor 3 ulike selskaper i Solid Gruppen leverer hver sine tjenester, og hvor god samhandling i arbeidsprosessene er helt essensielt

Trigges av utvikling og mestring

- Solid og virksomhetene innunder Solid navnet har ambisjoner. Ut fra det bildet tenker jeg enkelt: der jeg kan bidra med erfaring for at andre lykkes og at vi sammen når våre mål så vil jeg være happy. Jeg trigges av utvikling, mestring og å nå mål på egne vegne , men aller mest stolt blir jeg når vi står sammen, har det morsomt på reisen og feirer vår suksess.

Hva skjer når "alt" digitaliseres?

Innovasjonstakten har økt i tempo med digitaliseringsskiftet og mulighetene dette tilgjengeliggjør, men i hvilken grad er dette forhold som påvirker hverdagen til en forretningsutvikler?

- De områdene som vil være våre største muligheter, men samtidig krevende, er slik jeg ser det henholdsvis digitale hjelpemidler, miljømessige hensyn og å tiltrekke de beste folka.

  • Hvor gode vi er til å ta i bruk effektive digitale hjelpemidler til støtte for prosjektene. Det betyr at vi bør ha klare tanker om hva den digitale utviklingen i samfunnet skal bety for oss. Det er ikke nok å ligge i forkant, poenget er at løsningene oppleves enklere for brukeren. 
  • Hvilken innovasjons – og endringskraft vi har for utnytte mulighetene innen miljø - og som samtidig samsvarer med eieres krav til lønnsomhet. Jeg ønsker at jeg og du og vi får lyst til å være med på en reise der miljøet ivaretas og vi gjør det vi kan.
  • Hvordan vi kan utnytte vår posisjon til å tiltrekke oss de beste hoder og hender. For meg betyr det at hvordan vi forholder oss til miljø, til digitalisering osv er bestemmende hvorvidt vi fremover får tak i de beste for Solid.

Forretningsutvikleren er klar for spennende utfordringer og til å bli kjent med den nye organisasjonen han jobber i. - Dette blir veldig bra og jeg gleder meg til en superkul reise sammen mot felles mål, avslutter en engasjert Erland Ensrud.