Nøkkelpersoner i Solid Prosjekt under signeringen av 10 strakstiltak for utbyggereNøkkelpersoner i Solid Prosjekt under signeringen av 10 strakstiltak for utbyggere

Solid Prosjekt underskriver de 10 strakstiltakene for utbyggere

2022-12-06
Tirsdag 6.desember signerte daglig leder i Solid Prosjekt, Kim A. Johansen, Grønn Byggallianses 10 strakstiltak for utbyggere og byggeiere. Dokumentet forplikter selskapet til å følge eiendomsbransjens «viktigste grønne forpliktelser». - Et viktig skritt på veien, sier en fornøyd Stine Ferguson, bærekraftsansvarlig i Solid Gruppen.

Solid Prosjekt er en liten aktør i nasjonal målestokk, men omsetter i 2022 for nærmere 400 millioner kroner. Med signeringen av de 10 strakstiltakene erkjenner vi, og forplikter oss til, å ta vår del av ansvaret for en mer bærekraftig byggebransje og samfunn. Bygg- og anlegg er fra tidligere kjent som en versting av klimagassutslipp, og kravene vi stiller til entreprenørene som bygger for oss vil spille en stor rolle på fotavtrykket til boligprosjektene.

Konkrete handlingspunkter i våre kommende boligprosjekter

Forpliktelsen innebærer som nevnt at vi ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn. Vi skal selv definere hvordan tiltakene best konkretiseres og implementeres hos oss ut fra våre forutsetninger og egenart. Boligprosjektene vil ha store variasjoner i form, størrelse og beliggenhet, hvilket gjør at tiltakene vil kunne variere fra gang til gang.

Veikartet skal være kjent i ledelsen og bredt i organisasjonen. Forpliktelsen skal berøre våre planer og rutiner – for eksempel miljøstrategi, innkjøpsrutiner, arkitektkonkurranser, kontrakter med arkitekter, rådgivere og entreprenører og driftsrutiner.

- Vi gleder oss til å iverksette tiltakene i våre kommende prosjekter, sier Johansen. Mange av dem er vi allerede godt kjent med og utføres i dag, mens noen vil innebære at vi kanskje må gjøre ting på en annen måte. Jeg er sikker på at summen av hvordan vi allerede jobber i dag, inkludert disse tiltakene, vil sørge for at Solid Prosjekt kan levere enda bedre kundereiser.

Samfunnsansvar på agendaen

Stine Ferguson jobber med å løfte fokuset på bærekraft og samfunnsansvar på tvers av hele Solid Gruppen. Opplæring og forankring i organsisasjon er nøkkelen, og hver måned holder hun nye innlegg for kollegene med temaer knyttet opp mot samfunnsansvar. Hun har også jobbet tett med Kim i forbindelse med de 10 strakstiltakene.

- Som byggherre ser vi viktigheten av å ta vår del av ansvaret og samtidig opprettholde en økonomisk sunn og fremgangsrik virksomhet. Vi påtar oss et ansvar for de områder vi har kontroll over. Dette betyr at vi har et ansvar overfor lokalsamfunn og nærmiljøet til våre byggeplasser og prosjekter, samt overfor våre medarbeidere, kunder, leverandører, og samfunnet for øvrig, forklarer hun.

- Derfor er det en glede at Solid Prosjekt har valgt å signere de 10 strakstiltakene som gjør at vi skal jobbe mer systematisk med bærekraft de kommende årene. Det er de som finner initiativene som henger sammen med sin bransje, sin bedrift og sin kjernevirksomhet som kommer til å ha best forutsetninger for å lykkes i fremtiden. Derfor er strakstiltakene viktig for oss, avslutter Ferguson.