solid
Terje Lyngaas er ansatt som konsernsjef og David Kruse valgt inn som ny styreleder i Solid Gruppen.Terje Lyngaas er ansatt som konsernsjef og David Kruse valgt inn som ny styreleder i Solid Gruppen.

Solid Gruppen satser offensivt og ansetter Terje Lyngaas som Konsernsjef

2020-06-05
Solid Gruppen har de siste årene hatt en sterk vekst både innenfor entreprenør og boligutvikling, og ønsker nå å utvikle både konsernet og datterselskapene videre. Som et ledd i å profesjonalisere og videreutvikle felles funksjoner etableres det nå en ledelse i konsernet. Denne skal både støtte nåværende virksomhet, men også jobbe aktivt med videre vekst og utvikling innen nye satsingsområder. Terje Lyngaas er ansatt som konsernsjef og David Kruse valgt inn som ny styreleder i Solid Gruppen.

Styrkes med nøkkelpersoner fra Frigaard Gruppen og Hultafors Group AB

Terje Lyngaas kommer fra Frigaard Gruppen som CFO og har vært en nøkkelspiller i oppbyggingen av konsernet. Han er 49 år gammel og har også bakgrunn fra flere andre virksomheter, blant annet InFocus. Han blir den første konsernsjefen i Solid Gruppens historie.

David Kruse er fra Stockholm og har tidligere jobbet som daglig leder i Hultafors Group AB. David har i tillegg bred erfaring fra diverse leder – og styrearbeid. Han har også vært innleid som CFO i Solid Entreprenør i 2019. David Kruse tar over rollen som styreleder fra gründer John Y. Johansen som med dette går ut av styret i Solid Gruppen.

Trond Delbekk og Arild Borgersen som har vært med i styret i 10 år fortsetter, noe som sikrer en god kontinuitet. Det samme gjelder for eierne; Runar Oustorp, Kim A. Johansen og Lasse Johansen. Kim A. og Lasse vil fortsette som virksomhetsledere for henholdsvis Solid Prosjekt og Solid Entreprenør. Det skjer ingen endringer på eiersiden i konsernet.

Videreutvikling av merkevaren Solid

Visjonen til Solid Gruppen er å skape verdier. Med etableringen av en aktiv ledelse i konsernet kan vi bredde synet vårt på å skape verdier også utover dagens datterselskaper. Vi jobber hardt hver dag for at «Bygget av Solid» skal være en merkevare. Denne merkevaren ønsker vi nå å utvikle videre både innenfor dagens datterselskaper, men også i en etter hvert videre forstand.

Etter tre krevende år i Solid Entreprenør der man har hatt store tap i enkeltprosjekter ser man nå en stabil og lønnsom drift og er igjen klare for ny vekst. Selskapet søker aktivt etter nye medarbeidere og har vunnet flere oppdrag den siste tiden. Med en løpende god inntjening i datterselskapene kan styret og eiere starte et mer langsiktig arbeid. Dette gir et potensial for god inntjening i nåværende døtre og muligheter for nye satsinger. Målet er å være en motor for entreprenørskap i vårt marked.

Fakta om Solid Gruppen

Solid Gruppen er et konsern i hovedsak bestående av Solid Prosjekt og Solid Entreprenør med en samlet omsetning på i overkant av 1 mrd. og 350 dyktige medarbeidere. Solid Gruppen har også deleierskap i entreprenøren Nipas AS og IT-foretaket Skill AS.