Bjarne Bratland og Terje Lyngaas under offentliggjøringen av at Solid Gruppen kjøper opp entreprenøren Håndverkeriet ASBjarne Bratland og Terje Lyngaas under offentliggjøringen av at Solid Gruppen kjøper opp entreprenøren Håndverkeriet AS

Solid Gruppen kjøper veletablert Oslo-entreprenør

Solid Gruppen kjøper opp den Oslo-baserte totalentreprenøren Håndverkeriet AS. Entreprenøren som ble grunnlagt i 1987, omsatte i 2020 for 219 millioner og sysselsetter nærmere 100 personer fordelt på fast ansatte og innleide.

 - Vi er veldig glade over å kunne dele nyheten om at Solid Gruppen har kjøpt opp Håndverkeriet AS. Med kjerneområder innen rehabilitering, oppussing og ombygging tilhører de en bransje vi har klare forventninger til at vil vokse ytterligere, i takt med økt fortetting og fokus på bærekraft. De grønneste byggene er allerede bygget ettersom klimabelastningen reduseres betydelig ved gjenbruk av bygninger sammenliknet med å rive og bygge nytt, sier konsernsjef i Solid Gruppen, Terje Lyngaas. 

- Vi kan tilføre hverandre god kompetanse og støtte, samtidig som dette vil være komplementært til det vi jobber med i dag.   

Håndverkeriet AS har opparbeidet seg mange gode referanser på veien. De siste årene har entreprenøren blant annet stått for totalrehabiliteringen av Norwegians hovedkontor på Fornebu og kjøpesenteret Colosseum Park på Majorstua, oppdrag knyttet til en rekke rammeavtaler som inkluderer både Oslo og Bærum Kommune, samt private aktører. 

En bransje der vi har sett etter den rette muligheten 

- Vi har over tid sett økte krav fra både stat og kommune om å utnytte eksisterende bygg og boliger i større grad, både basert på miljøaspektet og det faktum at det er knapphet på ubebygd areal. Rehab er et eget fag, og en spennende bransje vi har sett etter muligheter for å vokse gjennom oppkjøp. For oss er Håndverkeriet en veldig god match der vi utfyller hverandre godt, forklarer Lyngaas. 

Selv om Håndverkeriet nå blir en del av Solid Gruppen, skal selskapet driftes videre under eget navn og profil. – Vi ønsker helt klart å beholde identiteten og merkevaren som Håndverkeriet har utviklet, på lik linje med andre selskaper vi har kjøpt og innlemmet i gruppen. Med dette oppkjøpet består Solid Gruppen av entreprenørene Solid Entreprenør, Nipas og Håndverkeriet, samt boligutvikleren Solid Prosjekt, avslutter konsernsjefen. 

Forventer økt vekst gjennom kompetansetilførsel 

Markedet er i endring og Håndverkeriet ser viktigheten av å bli del av et større konsern. Rehab er et stort marked som vi kjenner godt og hvor etterspørselen er økende, og her ønsker vi ytterligere vekst. Vi ser at med en eier som Solid Gruppen får vi tilført kompetanse og ressurser som selskapet trenger for å imøtekomme denne økte etterspørselen, sier daglig leder Bjarne Bratland i Håndverkeriet. 

For mer informasjon kontakt: 

Konsernsjef Terje Lyngaas i Solid Gruppen, tlf 950 01 999 
Daglig leder Bjarne Bratland i Håndverkeriet, tlf 90 91 51 75 

Fakta om Solid Gruppen 

Solid Gruppen er et familieeid konsern med hovedkontor på Rolvsøy i Fredrikstad. Gruppen består av entreprenørene Solid Entreprenør og Nipas, samt boligutvikleren Solid Prosjekt. Forventet omsetning i 2021 er 1,2 mrd og antall ansatte er totalt 380.   

Fakta om Håndverkeriet AS 

Håndverkeriet AS er en veletablert entreprenør med stor-Oslo som nedslagsfelt og kjernekompetanse innen rehabilitering, oppussing og ombygging. Selskapet har ca 45 ansatte, samt 50 fast innleide. Forventet omsetning for 2021 er 230 mill.