Solid kjøper opp Nipas. Fra venstre: Kim A. Johansen (Solid), Terje Lyngaas (Solid), Andreas Akselsen (Godthåb Holding) og Tony Øvrevik (Nipas)Solid kjøper opp Nipas. Fra venstre: Kim A. Johansen (Solid), Terje Lyngaas (Solid), Andreas Akselsen (Godthåb Holding) og Tony Øvrevik (Nipas)

Solid kjøper opp Nipas

Solid Gruppen kjøper Nipas AS og to boligprosjekter

2020-12-02
Solid Gruppen har inngått avtale om å kjøpe ytterligere 35% av aksjene i Nipas AS, noe som sikrer Solid 70% eierskap. Med dette oppkjøpet styrker Solid Gruppen sin posisjon innen entreprenørmarkedet i Nedre Viken og Oslo området. Med på kjøpet følger også de resterende 50% eierandelene av to spennende utviklingstomter i hhv Moss og Sarpsborg kommune.

Nipas er et entreprenørselskap som bygger boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Selskapet, som ble grunnlagt i 1994, har de siste årene vært gjennom en betydelig endring, og står i dag godt rustet for videre vekst fremover. Nipas har rundt 40 ansatte og en årlig omsetning på ca. 150 millioner. De resterende 30% i selskapet eies av daglig leder i Nipas. 

Nipas utfyller Solid Entreprenør på en god måte

«Vi er meget godt fornøyde med at vi nå har kjøp oss opp til en kontrollpost i Nipas. De ansatte i Nipas har gjort en formidabel jobb dette året med å snu selskapet, som nå står meget godt rustet til videre vekst. Selskapet vil også utfylle Solid Entreprenør på en meget god måte ved at de fokuserer på prosjekter i en tilstøtende markedsstørrelse. Nipas vil drives videre som et selvstendig selskap, og under samme merkenavn som i dag. Samtidig vil det være naturlig å se etter stordriftsfordeler ifht innkjøp og kompetanseoverføring mellom våre selskaper», sier Terje Lyngaas, konsernsjef i Solid Gruppen. 

Solid kjøper aksjene av Godthåb Holding, som eies i sin helhet av Andreas M. Akselsen. «Utviklingen av selskapet går nå over i en ny fase, hvor det er riktig at Solid Gruppen nå overtar utviklingen av boligprosjektene fullt og helt», sier Akselsen. 

Oppkjøpet inkluderer også flere boligprosjekter

I tillegg til Nipas inkluderer kjøpet også de siste 50% av aksjene i utviklingsområdene Yvenåsen i Sarpsborg og Verkstoppen i Moss. Etter transaksjonen vil Solid Gruppen nå være ene-eier av disse tomtene. Dette er to spennende tomteområder med potensial for til sammen ca 175boliger.  Salget på Verkstoppen er allerede godt i gang, mens Yvenåsen er i reguleringsfasen. Ved å eie disse boligprosjektene 100% kan Solid Gruppen sette ytterligere fokus på fremdrift og gjennomføring av disse gjennom sitt selskap Solid Prosjekt.   

Klar vekstambisjon for Solid Gruppen

Oppkjøpet i Nipas er første trinn i Solid Gruppens uttalte fremtidige vekststrategi. Solid Gruppen består i dag av Solid Entreprenør, Solid Prosjekt og Solid Eiendom. Gruppen omsetter for ca 1 mrd, og har rundt 300 ansatte. Med Nipas på laget vil gruppens sterke posisjon innen entreprenørvirksomhet styrkes ytterligere. Solid Gruppen vil fremover jobb videre med å nå sine vekstmål, både organisk og gjennom oppkjøp. 

Avtalen er godkjent av konkurransetilsynet, og vil bli gjennomført inneværende år. 

For mer informasjon kontakt: 

Terje Lyngaas
Konsernsjef Solid Gruppen
Mob: +47 95 00 19 99
Mail: terje.lyngaas@solid.no  

Kim A. Johansen
Daglig leder Solid Prosjekt
Mob: +47 91 67 36 27
Mail: kim.andre.johansen@solid.no