Konsernsjef Terje Lyngaas foran tomten hoved Solid Gruppens nye hovedkontor skal byggesKonsernsjef Terje Lyngaas foran tomten hoved Solid Gruppens nye hovedkontor skal bygges

Solid Gruppen har kjøpt tomt og bygger nytt hovedkontor

2021-11-16
Bjørnengveien på Rolvsøy har vært kontoradressen til Solid Gruppen siden år 2000. Etter hvert som bedriften har vokst seg større er kapasiteten i dag sprengt og vi sitter fordelt på flere bygg. Nå offentliggjør konsernet at de har sikret seg en ubebygd tomt i Dikeveien hvor et nytt og moderne hovedkontor vil stå klart.

- Bakgrunnen for at vi flytter hovedkontoret er et økt behov for kontorplasser, planer om videre vekst og et ønske om mer moderne fasiliteter, sier konsernsjef i Solid Gruppen, Terje Lyngaas. Flyttelasset går heldigvis ikke langt, og vi vil fortsatt være en Fredrikstad-bedrift. 

Ser etter prosjektleder og aktuelle leietagere til nybygget 

Den nye tomten ligger helt nord i Dikeveien mellom Europris sitt hovedkontor og næringsbygget som huser blant annet Rusta, Rotpunkt og Grønn Jobb. Tomta er ca 7,4 mål og det er Terje Høili Eiendom som er selgeren. – Avtalen er signert og på plass, nå venter vi bare på at kommunen skal fradele tomten. Samtidig jobber vi med å engasjere en prosjektleder for nybygget, et oppdrag som også vil innebære inngåelse av avtaler med andre, eksterne leietagere, forklarer Lyngaas.  

Med attraktiv beliggenhet i et av de største handelsområdene i regionen, vil det være rimelig å anta at mange kan være interesserte. - Bygget vi planlegger vil være større enn våre egne selskaper Solid Entreprenør, Solid Prosjekt og Autobolig vil ha behov for. Vi skal derfor fylle opp med ytterligere leietakere. Av aktuelle leietagere er Lyngaas åpen for å vurdere mange ulike bransjer og selskaper, men vil prioritere de vi kan ha synergier med, slår han fast.   

Solid Gruppen har kjøpt tomt til nytt hovedkontor i DikeveienSolid Gruppen har kjøpt tomt til nytt hovedkontor i Dikeveien

Hva skjer med dagens lokaler og tomteområde i Bjørnengveien? 

- Vi sitter på 3 sammenhengende tomter i Bjørnengveien, hhv nr 11, 13 og 15, hvor den midterste foreløpig er ubebygd. Dette er tomt og eiendom som egner seg godt for både logistikk og produksjon, og Bring er allerede en betydelig leietager i nr 15 hvor IKEAs henteterminal er. Vi ønsker gjerne å komme i kontakt med bedrifter som er interesserte i å se nærmere på mulighetene som finnes her i Bjørnengveien, sier Lyngaas.

Følg prosessen fra tomtekjøp til innflytting 

Solid Gruppen består av både entreprenører som bygger og en eiendomsutvikler som kjøper og planlegger nye bygg. I prosessen vi skal gjennom de neste årene ønsker vi å gi et lite innblikk i hvordan vi jobber og stegene fra tomtekjøp til innflytting. 

- Vi tenker det vil være spennende for flere at vi gløtter litt på døren til arbeidshverdagen vår og får ta del i denne prosessen. Derfor vil vi legge ut en serie med artikler underveis hvor vi tar med leseren fra tomtekjøp, fradeling, regulering, prosjektering, byggeprosessen, flytting osv. Vi gleder oss til å kunne dele mer etter hvert som prosessen skrider fremover, avslutter konsernsjefen.