Solid Entreprenør vokser og utvider

2021-05-06
Solid Entreprenør opplever sterk etterspørsel om dagen og styrker sin posisjon. Entreprenøren har derfor besluttet å ansette Esben Jensen som en tredje prosjektsjef, hvilket også innebærer rekruttering av dyktige team rundt ham. 

Esben har jobbet i Solid Entreprenør i nærmere 10 år og rykker opp fra stillingen som prosjektleder. Før dette var han blant annet daglig leder for Faktor Entreprenør og har også bakgrunn som Byggmester. Esben er godt kjent med alle fasene av prosjekter og er godt rustet.

Skal ta større markedsandeler mellom Halden og Kolbotn

Både Rune Magnussen, prosjektsjef avdeling Øst, og Esben vil operere fra hovedkontoret på Rolvsøy og betjene markedet fra Halden til Kolbotn i overlapp med hver sine team. Det vil også være noe geografisk overlapp med Romerike-regionen vår som dekker fra Gardermoen til Ski. 

- Vi har valgt en modell der vi har overlapp fordi vi ser at markedet vi dekker er stort nok og fordi vi har lyktes godt med å rekruttere nyansatte, uttaler daglig leder Lasse Johansen. Vi ser også viktigheten av at prosjektsjefene våre har nok prosjektteam å lede slik at vi får til en god og tett oppfølging. Med dette på plass har vi de gode forutsetninger for å vokse ytterligere. 

Styrker kontorene både på Lillestrøm og Rolvsøy

Solid Entreprenør etablerte seg for kort tid siden i nye kontorer på Lillestrøm for å samle all virksomhet i Oslo og Romerike her. - Dette handler også om veksten vi har hatt, og kommer til å få videre, i denne regionen også, forklarer Johansen. 

Endringen betyr en kraftig vekst igjen for Solid Entreprenør. - Vår lærerike og krevende periode med store tap på enkelte prosjekter har gitt oss muligheten til å utvikle selskapet videre. Den grunnmuren vi nå står på gir åpning for ekspansjon, vekst og utvikling. 

- Dette gir muligheter internt for opprykk og ikke minst gir det muligheten for å ansette nye mennesker igjen. Solid har hatt en svært vellykket trainee-ordning som nå starter opp igjen og vi har hatt stor glede av å ta inn både erfarne og nyutdannede. Vi oppfordrer interesserte til å ta kontakt, avslutter Johansen. 

Ansetter 15 nye kolleger

I første fase søker Solid Entreprenør etter 10 nye mennesker til avdeling Øst (hovedkontor Rolvsøy) og 5 nye personer på Romerike (Lillestrøm). Stillingene er lyst ut både internt og eksternt, men i sum ansettes med andre ord 15 nye personer fremover. 

Rune Magnussen er tydelig på at de ønsker å ansette kandidater med ulike bakgrunner til stillingene. - Det kan være unge mennesker eller personer med lang erfaring, teoretisk eller praktisk kompetanse. Personlighet er uansett viktig for alle roller og jeg har tro på en miks av personer med ulik bakgrunn, sier prosjektsjefen. 

Dette er kvaliteter Esben også vil se etter når han skal rekruttere sine team. - Jeg vil også påpeke viktigheten av å være en lagspiller, ettersom vi har mange gjentatte byggherrer og at Solid Entreprenørs verdier er Mennesker, Proaktiv og Langsiktig. 

Ønsker du mer informasjon er du velkommen til å ta kontakt:

Rune Magnussen / mail: rune.magnussen@solid.no / mobil: 916 73 612
Esben Jensen / mail: esben.jensen@solid.no / mobil: 916 73 563

Se også stillingsannonser på finn.no