Nyansatt prosjektsjef for næringseiendom i Solid Gruppen

2022-05-23
Thor Rikard Borgevad er ansatt som prosjektsjef for næringseiendom i Solid Gruppen, gjennom datterselskapet Solid Eiendom. Sivilingeniøren tiltrådte rollen fra 1.mai og blir en viktig brikke når konsernets satsing innen næringseiendom nå trappes opp.

I denne artikkelen blir du litt bedre kjent med Thor Rikard og hvilke visjoner han har for prosjektene som skal igangsettes.

- Jeg er sivilingeniør fra entreprenørskolen på NTNU med en bachelor som byggingeniør fra HIO. Masteren har fokus på utvikling av oppstartsselskaper og jeg jobbet i den forbindelse med et oppstartsprosjekt med CERN i Sveits for å se på mulighetene for å kommersialisere en av deres teknologier. Etter utdannelsen har jeg vært rådgiver innen prosjektledelse hos Rambøll og kommer nå fra en rolle som prosjektleder hos Ove Skår, forklarer han.

Nytt hovedkontor i Dikeveien blir det første store prosjektet

- I Solid Eiendom skal jeg som prosjektsjef jobbe med å utvikle eksisterende portefølje innen næringseiendom, samt være med å finne nye næringseiendommer for utvikling. Det første store prosjektet her blir da D55 som vil bli det nye hovedkontoret i Dikeveien.

Gode forutsetninger for næringseiendom i Østfold

- Østfold har et mangfoldig næringsliv med flere spennende næringer under utvikling. Dette skaper gode forutsetninger for utvikling av næringseiendom og jeg har derfor stor tro på næringseiendom i tiden fremover, og da spesielt nye energieffektive og bærekraftige næringsbygg uavhengig av om det er snakk om kontorer eller logistikkeiendommer osv.

Arkitektskisse av det nye hovedkontoret som er planlagt i DikeveienArkitektskisse av det nye hovedkontoret som er planlagt i Dikeveien

Vil skape økte verdier for leietagerne blant annet gjennom bærekraftsfokus

Det er mange aktører i markedet for kontorarbeidsplasser i dag. Thor Rikard vil sammen med styringsgruppen legge planen for hvordan Solid skal posisjonere seg i markedet for å tiltrekke seg de rette kundene.

- Det er for tidlig å si for mye om satsingen på næringseiendom. Den strategien skal legges i nærmeste fremtid, men det som er sikkert er at vi skal jobbe i tråd med Gruppens satsing på bærekraft og skape gode verdier for leietakere gjennom dette, poengterer prosjektsjefen. 

- Solid sitt sterke fagmiljø innen bygg og eiendom, samt tradisjon og rykte for å levere bygg med høy kvalitet, ligger i bunn. Sammen med en god forståelse for kunder sine behov og hva som skaper verdi for de, vil dette være noen av fordelene til Solid sin satsing innen næringseiendom.

- Til slutt vil jeg si at Solid sitt fokus på bærekraft og det å rigge selskapene for å kunne skape kommersiell verdi gjennom en bærekraftig modell, er en av de viktigste årsakene til at jeg ønsket å starte i Solid Eiendom, avslutter Borgevad.