Nipas fusjoneres inn i Solid Entreprenør

2022-05-24
Solid Gruppen fusjonerer datterselskapet Nipas AS inn i flaggskipet Solid Entreprenør AS for å samle og styrke konsernets entreprenørvirksomhet innen nybygg. Begge selskapene opererer innen samme geografiske nedslagsfelt og har oppføring av bolig-, nærings- og offentlige bygg som spesialkompetanse.

- Formålet med å fusjonere Nipas AS inn i Solid Entreprenør AS er å samle Solid Gruppens spisskompetanse, erfaring og kapasitet innen byggentreprenørvirksomhet i ett selskap, med de positive synergiene det medfører sier konsernsjef Terje Lyngaas.

Den Fredrikstadbaserte entreprenøren Nipas AS ble etablert i 1994 og har i overkant av 40 ansatte. På referanselisten finner vi blant annet Rolvsøy Barnehage, Storgata Terrasse og Moss Brannstasjon. Nylig ble det også kjent at Nipas vant oppdraget om å bygge nye Halden Brannstasjon på Remmen. Solid Gruppen kom inn på eiersiden i Nipas i 2019.

Solide systemer som styrker organisasjonen

-  Vi har siden oppkjøpet gradvis erfart at de system og verktøy som Solid Entreprenør har utviklet innen kalkulasjon, prosjektledelse og kundeoppfølging med fordel også kan implementeres hos Nipas, forteller Lyngaas.

Selskapene sitter i dag på ulike lokasjoner og vil etter hvert samles under samme tak i Solid Gruppens planlagte nye hovedkontor i Dikeveien.

- De ansatte blir med oss videre og vi har fått positiv respons, både fra funksjonærer og håndverkere, etter at vi annonserte planene om slå sammen selskapene. For pågående prosjekter og eksisterende kunder vil dette bety en styrket leveranseevne, avslutter konsernsjefen.

Illustrasjon av nye Halden Brannstasjon: AART ArkitekterIllustrasjon av nye Halden Brannstasjon: AART Arkitekter

Lyse fremtidsutsikter og mange oppdrag

Solid Gruppen slapp i april nyheten om rekordresultat, og fra tidligere er det kjent at både Nipas og Solid Entreprenør har rekordstore ordrereserver inn mot 2022. Det betyr mange oppdrag, mye arbeid og flere nyansettelser i tiden som kommer.

Fusjonen vil styrke organisasjonen med nye prosjektteam og regionssjef i Nipas, Andreas Strid, vil tiltre rollen som prosjektsjef i en nyopprettet avdeling hos Solid Entreprenør. Her vil han, sammen med øvrig ledelse og funksjonærstab fra Nipas, utgjøre ryggraden i den nye avdelingen.

Varsel om fusjon sendes Foretaksregisteret i disse dager og dersom alt går etter planen vil fusjonen tre i kraft senest pr 1.september i år. 

Ved spørsmål er du velkommen til å kontakte:
Konsernsjef Terje Lyngaas M: 95001999 E: terje.lyngaas@solid.no